ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 67 VBT Toán 4 tập 2

Bài tập 2 trang 67 VBT Toán 4 tập 2

Hai túi gạo cân nặng 54kg. Túi thứ nhất cân nặng bằng \(\displaystyle {4 \over 5}\) túi thứ hai. Hỏi mỗi túi cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

4 + 5 = 9 (phần)

Túi thứ nhất cân nặng số ki-lô-gam gạo là:

54 : 9 × 4 = 24 (kg)

Túi thứ hai cân nặng số ki-lô-gam gạo là:

54 – 24 = 30 (kg)

Đáp số: Túi thứ nhất : 24kg

              Túi thứ hai : 30kg.

 

-- Mod Toán lớp 4 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 67 VBT Toán 4 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1