YOMEDIA
NONE

Trừ các số có ba chữ sô (có nhớ một lần)


Học 247 mời các em tham khảo bài học Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) để hiểu và chuẩn bị bài thật tốt trước khi đến lớp. Chúc các em có một tiết học thật hay và thật vui khi đến lớp!

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Cách tính

a) 432 - 215 = ?

\(\frac{{ - \begin{array}{*{20}{c}}
{432}\\
{215}
\end{array}}}{{\,\,\,217}}\)

  • 2 không trừ được 5, lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7 nhớ 1.
  • 1 thêm 1 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1, viết 1
  • 4 trừ 2 bằng 2, viết 2

b) 627 - 143 = ?

\(\frac{{ - \begin{array}{*{20}{c}}
{627}\\
{143}
\end{array}}}{{\,\,\,484}}\)

  • 7 trừ 3 bằng 4, viết 4
  • 2 không trừ được 4, lấy 12 trừ 4 bằng 8, viết 8 nhớ 1.
  • 1 thêm 1 bằng 2, 6 trừ 2 bằng 4, viết 4

1.2. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1: Tính 

\(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{541}\\
{127}
\end{array}} \)                   \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{422}\\
{114}
\end{array}} \)                   \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{564}\\
{215}
\end{array}} \)                    \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{783}\\
{356}
\end{array}} \)                     \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{694}\\
{237}
\end{array}} \)  

Hướng dẫn giải:

\({\frac{{ - \begin{array}{*{20}{c}}
{541}\\
{127}
\end{array}}}{{\,\,\,414}}}\)               \({\frac{{ - \begin{array}{*{20}{c}}
{422}\\
{114}
\end{array}}}{{\,\,\,308}}}\)                \({\frac{{ - \begin{array}{*{20}{c}}
{564}\\
{215}
\end{array}}}{{\,\,\,349}}}\)                 \({\frac{{ - \begin{array}{*{20}{c}}
{783}\\
{356}
\end{array}}}{{\,\,\,527}}}\)                  \({\frac{{ - \begin{array}{*{20}{c}}
{694}\\
{237}
\end{array}}}{{\,\,\,457}}}\) 

Lưu ý: Mượn giá trị hàng tiếp theo của số bị trừ thì phải nhớ vào số trừ hoặc bớt giá trị hàng tiếp theo của số bị trừ trước khi trừ.

Bài 2: Tính

\(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{627}\\
{443}
\end{array}} \)                  \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{746}\\
{251}
\end{array}} \)                   \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{516}\\
{342}
\end{array}} \)                   \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{935}\\
{551}
\end{array}} \)                   \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{555}\\
{160}
\end{array}} \)

Hướng dẫn giải:

\(\frac{{ - \begin{array}{*{20}{c}}
{627}\\
{443}
\end{array}}}{{\,\,\,184}}\)                  \({\frac{{ - \begin{array}{*{20}{c}}
{746}\\
{251}
\end{array}}}{{\,\,\,495}}}\)                \({\frac{{ - \begin{array}{*{20}{c}}
{516}\\
{342}
\end{array}}}{{\,\,\,174}}}\)                 \({\frac{{ - \begin{array}{*{20}{c}}
{935}\\
{551}
\end{array}}}{{\,\,\,384}}}\)                  \({\frac{{ - \begin{array}{*{20}{c}}
{555}\\
{160}
\end{array}}}{{\,\,\,395}}}\)

Lưu ý: Mượn giá trị hàng tiếp theo của số bị trừ thì phải nhớ vào số trừ hoặc bớt giá trị hàng tiếp theo của số bị trừ trước khi trừ.

Bài 3: Bạn Bình và bạn Hoa sưu tầm được tất cả 335 con tem, trong đó bạn Bình sưu tầm được 128 con tem. Hỏi bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem?

Hướng dẫn giải:

  • Số tem Hoa sưu tầm bằng số tem cả hai bạn sưu tầm trừ đi số tem Bình sưu tầm
  • Tóm tắt: 

Bình và Hoa sưu tầm: 335 con tem

Bình sưu tầm           : 128 con tem

Hoa sưu tầm            : ... ? con tem

Bài giải

Bạn Hoa sưu tầm được số con tem là:

 (con tem)

Đáp số: 207 con tem

Bài 4: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

        Đoạn dây dài: 243 cm

        Cắt đi           : 27 cm

        Còn lại          : … ? cm

Hướng dẫn giải:

  • Đoạn dây còn lại bằng độ dài đoạn dây trừ đi độ dài đoạn cắt đi.

Bài giải

Đoạn dây còn lại dài:

(cm)

Đáp số:  cm

Bài tập minh họa

Bài 1:  Tính

641 - 227 = 

822 - 714 = 

364 - 156 = 

683 - 456 = 

994 - 637 = 

Hướng dẫn giải:

641 - 227 = 414

822 - 714 = 108

364 - 156 = 208

683 - 456 = 227

994 - 637 = 357

Bài 2: Một trang trại có nuôi 354 con gà và vịt, trong đó có 145 con gà. Hỏi trong trang trại đó có bao nhiêu con vịt?

Hướng dẫn giải:

Số con vịt trong trang trại là

354 - 145 = 209 (con vịt)

Đáp số: 209 con vịt.

Hỏi đáp về bài Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF