YOMEDIA
NONE

Cộng trừ các số có ba chữ số (không nhớ)


Học 247 mời các em tham khảo bài học Cộng trừ các số có ba chữ số (không nhớ) để hiểu và chuẩn bị bài thật tốt trước khi đến lớp. Chúc các em có một tiết học thật hay và thật vui khi đến lớp!

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Muốn cộng, trừ các số có ba chữ số ta làm như sau:

  • Đặt tính: Đặt các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau.
  • Tính: Thực hiện tính từ phải sang trái.

1.2. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1: Tính nhẩm:

a) 400 + 300 =                            b) 500 + 40  =                            c) 100 + 20 + 4 = 

    700 - 300 =                                 540 - 40   =                                360 + 60 + 7 =

    700 - 400 =                                 540 - 500 =                                800 + 10 + 5 = 

Hướng dẫn giải:

a) 400 + 300 = 700                      b) 500 + 40 = 540                        c) 100 + 20 + 4 = 124

    700 - 300 = 400                           540 - 40   = 500                           300 + 60 + 7 = 367

    700 - 400 = 300                            540 - 500 = 40                            800 + 10 + 5 = 815

Bài 2: Đặt tính rồi tính

352 + 416;                   732 - 511;                     418 + 201;                     395 - 44.

Hướng dẫn giải:

\(\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}
{352}\\
{416}
\end{array}}}{{\,\,\,768}}\)                           \(\frac{{ - \begin{array}{*{20}{c}}
{732}\\
{511}
\end{array}}}{{{\rm{  }}\,\,\,221}}\)                           \(\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}
{418}\\
{201}
\end{array}}}{{{\rm{  \,\,\,619}}}}\)                           \(\frac{{ - \begin{array}{*{20}{c}}
{395}\\
{{\rm{ }}\,\,44}
\end{array}}}{{{\rm{  \,\,\,351}}}}\)

Bài 3: Khối lớp Một có 245 học sinh, khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Một 32 học sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn giải:

Số học sinh khối lớp Hai là:

245 – 32 = 213 (học sinh)

Bài 4: Giá tiền một phong bì là 200 đồng, giá tiền một tem thư nhiều hơn giá tiền một phong bì là 600 đồng. hỏi giá tiền một tem thư là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải:

Giá tiền một tem thư là:

200 + 600 = 800 (đồng)

Bài 5: Với ba số 315, 40, 355 và các dấu +, -, =, em hãy lập các phép tính đúng:

Hướng dẫn giải:

Có thế lập được các phép tính như sau:

315 + 40 = 355                                      355 – 40 = 315

40 +  315  = 355                                    355 – 315  = 40

Bài tập minh họa

Bài 1: Tính nhẩm

500 + 200 =                                       100 +10 + 20 = 

600 + 100 =                                       500 + 50 + 5 = 

200 + 300 =                                       550 - 50 = 

200 + 30 + 5 =                                   640 - 600 =

Hướng dẫn giải:

500 + 200 = 700                                   100 +10 + 20 = 130

600 + 100 = 700                                   500 + 50 + 5 = 555

200 + 300 = 500                                   550 - 50 = 500

200 + 30 + 5 = 235                               640 - 600 = 40

Bài 2: Khối lớp hai có 200 học sinh, khối lớp ba có ít hơn khối lớp hai 30 học sinh. Hỏi khối lớp ba có bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn giải:

Số học sinh của khối lớp ba:

200 - 30 = 170 (học sinh)

Đáp số: 170 (học sinh)

Hỏi đáp về bài Cộng trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF