YOMEDIA
NONE

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)


Học 247 mời các em tham khảo bài học Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) để hiểu và chuẩn bị bài thật tốt trước khi đến lớp. Chúc các em có một tiết học thật hay và thật vui khi đến lớp!

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Cách tính 

a) 435 + 127 = ?

\(\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}
{435}\\
{127}
\end{array}}}{{\,\,\,562}}\)

  • 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1
  • 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6
  • 4 cộng 1 bằng 5, viết 5

b) 256 + 162 = ?

\(\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}
{256}\\
{162}
\end{array}}}{{\,\,\,418}}\)

  • 6 cộng 2 bằng 8, viết 8
  • 5 cộng 6 bằng 11, viết 1 nhớ 1
  • 2 cộng 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4.

1.2. Giải bài tập Sách Giáo Khoa 

Bài 1: Tính

\(\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}
{256}\\
{125}
\end{array}} \)                     \(\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}
{417}\\
{168}
\end{array}} \)                       \(\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}
{555}\\
{209}
\end{array}} \)                       \(\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}
{146}\\
{214}
\end{array}} \)                       \(\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}
{227}\\
{337}
\end{array}} \)

Hướng dẫn giải:

Cộng lần lượt từ phải qua trái và cộng các số thẳng cột với nhau.

\(\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}
{256}\\
{125}
\end{array}}}{{{\rm{  }}\,\,\,381}}\)                     \(\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}
{417}\\
{168}
\end{array}}}{{{\rm{  \,\,\,585}}}}\)                      \({\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}
{555}\\
{209}
\end{array}}}{{\,\,\,764}}}\)                        \({\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}
{146}\\
{214}
\end{array}}}{{\,\,\,360}}}\)                       \({\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}
{227}\\
{337}
\end{array}}}{{\,\,\,564}}}\)

Bài 2: Tính

\(\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}
{256}\\
{182}
\end{array}} \)                      \(\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}
{452}\\
{361}
\end{array}} \)                       \(\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}
{166}\\
{283}
\end{array}} \)                       \(\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}
{372}\\
{136}
\end{array}} \)                        \(\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}
{465}\\
{172}
\end{array}} \)

Hướng dẫn giải:

Cộng lần lượt từ phải qua trái và nhớ tổng sang hàng tiếp theo (nếu tổng lớn hơn 10)

\({\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}
{256}\\
{182}
\end{array}}}{{\,\,\,438}}}\)                   \({\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}
{452}\\
{361}
\end{array}}}{{\,\,\,813}}}\)                    \({\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}
{166}\\
{283}
\end{array}}}{{\,\,\,449}}}\)                    \({\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}
{372}\\
{136}
\end{array}}}{{\,\,\,508}}}\)                    \({\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}
{465}\\
{172}
\end{array}}}{{\,\,\,637}}}\)

Bài 3: Đặt tính rồi tính

a) 235 + 417                                                                     b) 333 + 47

    256 + 70                                                                           60 + 360

Hướng dẫn giải:

  • Bước 1: Đặt tính

Đặt số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số cùng một hàng phải thẳng cột với nhau

  • Bước 2: Tính

Cộng lần lượt từ phải qua trái và nhớ tổng sang hàng tiếp theo (nếu tổng lớn hơn 10)

a) \(\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}
{235}\\
{417}
\end{array}}}{{\,\,\,652}}\)                     \(\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}
{256}\\
{{\rm{ }}\,\,70}
\end{array}}}{{\,\,\,326}}\)            

b) \(\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}
{333}\\
{{\rm{\,\, 47}}}
\end{array}}}{{\,\,\,380}}\)                      \(\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}
{{\rm{ }}\,\,60}\\
{{\rm{360}}}
\end{array}}}{{{\rm{  }}\,\,\,420}}\)

Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc

Hướng dẫn giải:

  • Độ dài đường gấp khúc ABC bằng độ dài AB cộng độ dài BC.

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

126 + 137 = 263 (cm)

Đáp số: 263 cm

Bài 5: Số ?

500 đồng = 200 đồng + ... đồng

500 đồng = 400 đồng + ... đồng

500 đồng = ... đồng + 500 đồng

Hướng dẫn giải: 

  • Với những dạng bài tập tính toán mà có kèm tên đơn vị ở sau từng số thì các em thực hiện tính như cộng các số tự nhiên nhưng nhớ viết thêm tên đơn vị.

500 đồng = 200 đồng + 300 đồng

500 đồng = 400 đồng + 100 đồng

500 đồng = 0 đồng + 500 đồng

Bài tập minh họa

Bài 1: Tính nhẩm

245 + 347 = 

456 + 60 = 

444 + 57 = 

20 + 490 = 

417 + 368 = 

Giải

245 + 347 = 592

456 + 60 = 516

444 + 57 = 501

20 + 490 = 510

417 + 368 = 785

Bài 2: Tính độ dài đường gấp khúc ABCD:

Giải

Độ giải đường gấp khúc ABCD là

106 + 25 + 35 = 166 (cm)

Đáp số: 166 (cm)

Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt.

Tóm tắt:

Hàng thứ nhất có: 253 cây

Hàng thứ hai có: 169 cây

Cả hai hàng có: ? cây

Giải

Cả hai hàng có số cây là: 

253 + 169 = 422 (Cây).

Đáp số: 422 (cây).

Hỏi đáp về bài Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF