YOMEDIA
NONE

Ôn tập về giải toán


Học 247 mời các em tham khảo bài học Ôn tập về giải toán để hiểu và chuẩn bị bài thật tốt trước khi đến lớp. Chúc các em có một tiết học thật hay và thật vui khi đến lớp!

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

  • Ôn tập các phép trừ các số có hai chữ số.
  • Ôn tập các phép trừ các số có ba chữ số.

1.2. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1: Đội Một trồng được 230 cây, đội Hai trồng nhiều hơn đội Một 90 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây ?

Hướng dẫn giải:

  • Số cây đội Hai trồng bằng số cây đội Một trồng cộng 90 cây.
  • Tóm tắt:

Bài giải

Số cây đội Hai trồng được là:

 (cây)

Đáp số:  cây

Bài 2: Một cửa hàng buổi sáng bán được 635l xăng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 128l xăng. Hỏi buổi chiều của hàng đó bán được bao nhiêu lít xăng?

Hướng dẫn giải:

  • Buổi chiều bán ít hơn buổi sáng nên muốn tìm buổi chiều bán bao nhiêu lít xăng ta thực hiện phép tính trừ
  • Tóm tắt:

Bài giải

Buổi chiều cửa hàng bán được số lít xăng là:

7(lít)

Đáp số:  lít xăng

Bài 3: Giải bài toán (theo mẫu)

a) Hàng trên có 7 quả cam, hàng dưới có 5 quả cam. Hỏi hàng trên có nhiều hơn hàng dưới mấy quả cam?

Mẫu: 

Bài giải

Số cam ở hàng trên nhiều hơn số cam ở hàng dưới là:

 (quả)

Đáp số: 2 quả cam

b) Lớp 3A có 19 bạn nữ và 16 bạn nam. Hỏi số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Có:  19 bạn nam

Có: 16 bạn nữ

Nữ nhiều hơn nam: ... bạn?

Bài giải

Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là:

 (bạn)

Đáp số: 3 bạn

Bài 4: Bao gạo cân nặng 50 kg, bao ngô cân nặng 35 kg. Hỏi bao ngô nhẹ hơn bao gạo bao nhiêu ki-lô-gam ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Bao gạo: kg

Bao ngô:  kg

Bao ngô nhẹ hơn bao gạo: ... kg?

Bài giải

Bao ngô nhẹ hơn bao gạo số ki-lô-gam là:

(kg)

Đáp số: 15 kg

Bài tập minh họa

Bài 1: Khối lớp Hai có 315 học sinh. Khối lớp Ba có 350 học sinh. Hỏi cả hai khối có bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn giải:

Số học sinh cả hai khối là

315 + 350 = 665 (học sinh)

Đáp số: 665 (học sinh)

Bài 2: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Hướng dẫn giải:

Số bông hoa của Hải là:

10 x 4 = 40 (bông hoa)

Đáp số: 40 (bông hoa)

Bài 3: Mỗi nhóm có 7 học sinh. Hỏi 6 nhóm như thế có bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn giải:

Số học sinh của 6 nhóm là

7 x 6 = 42 (học sinh)

Đáp số: 42 (học sinh)

Hỏi đáp Ôn tập về giải toán

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON