YOMEDIA
NONE

Ôn tập về hình học


Học 247 mời các em tham khảo bài học Ôn tập về hình học để hiểu và chuẩn bị bài thật tốt trước khi đến lớp. Chúc các em có một tiết học thật hay và thật vui khi đến lớp!

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

  • Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta tính tổng tất cả các đoạn có trên đường gấp khúc đó.
  • Muốn tính chu vi của hình tam giác, hình tứ giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác đó.

1.2. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1: a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD:

          b) Tính chu vi hình tam giác MNP:

Hướng dẫn giải:

a) Độ dài đường gấp khúc  là:

Đáp số: 86cm

b) Chu vi tam giác  là:

34 12 40 86 (cm)

Đáp số: 

Bài 2: Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi hình chữ nhật ABCD 

Hướng dẫn giải:

Dùng thước thẳng đo được: AB = 3cm, BC = 2 cm, DC = 3cm, AD = 2cm.

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

AB + BC + DC + AD = 3 + 2 + 3 + 2 = 5 (cm)

Đáp số: 5 cm

Bài 3:

Trong hình bên:

  • Có bao nhiêu hình vuông ? 
  • Có bao nhiêu hình tam giác ? 

 

Hướng dẫn giải:

  • Có 5 hình vuông là: Hình (1,2), hình 3, hình 4, hình (5,6), hình (1,2,3,4,5,6)
  • Có 6 hình tam giác là: Hình 1, hình 2, hình 5, hình 6, hình (1,4,5), hình 

Bài 4: Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được:                                       

a) Ba hình tam giác  b) Hai hình tứ giác

 

Hướng dẫn giải:

Có thể vẽ thêm một đoạn thẳng ở mỗi hình như sau:

 

a) Có 3 hình tam giác là : Hình 1, hình 2 và hình (1,2)

b) Có 2 hình tứ giác là: Hình 4, hình (3,4)

Bài tập minh họa

Bài 1: Tính chu vi hình tam giác ABC

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình tam giác ABC là

25 + 30 + 40 = 95 (cm)

Đáp số: 95 (cm)

Bài 2: Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ (như hình vẽ)

Hướng dẫn giải:

1 dm = 10 cm

Độ dài đường gấp khúc MNPQ là

50 + 10 + 40 = 100 (cm)

Đáp số: 100 (cm)

Bài 3: Điền chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

Trong hình bên:

- Điểm O được gọi là .............................................

- Đoạn thẳng .................... đ­ược gọi là đ­ường kính

- Đoạn thẳng OM đ­ược gọi là ...............................

- Đoạn thẳng AB gấp ............. lần đoạn thẳng OM

Hướng dẫn giải:

- Điểm O đ­ược gọi là tâm của hình tròn

- Đoạn thẳng AB đư­ợc gọi là đư­ờng kính

- Đoạn thẳng OM đư­ợc gọi là bán kính

- Đoạn thẳng AB gấp  2 lần đoạn thẳng OM

Hỏi đáp về bài Ôn tập về hình học

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF