YOMEDIA
ZUNIA12

Toán 2 Bài: Phép cộng có tổng bằng 10


Để giúp các em học sinh lớp 2 học hiệu quả môn Toán, Học 247 đã biên soạn và tổng hợp nội dung bài Phép cộng có tổng bằng 10. Tài liệu gồm kiến thức cần nhớ và các dạng Toán giúp các em học tập và củng cố thật tốt kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Em cần ghi nhớ các cặp số có tổng bằng là:

10 = 1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6 = 5 + 5

Vận dụng tìm được số còn thiếu trong phép cộng có tổng bằng 10, cộng nhẩm 10 với một số và xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 12.

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Thực hiện phép tính

Thực hiện phép cộng các số.

Chú ý: Đối với trường hợp có nhiều phép tính cộng liên tiếp thì các cặp số có tổng bằng thì nên ưu tiên tính trước

Dạng 2: Tìm số còn thiếu trong phép cộng có tổng bằng 10

- Nhẩm các số có tổng bằng 10

- Điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Dạng 3: Xem giờ

- Xác định kim giờ, kim phút của đồng hồ.

- Khi kim phút chỉ vào số 12, kim giờ chỉ vào số nào thì ta đọc giờ đó.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

9 + ... = 10     8 + ... = 10     7 + ... = 10     5 + ... = 10

1 + ... = 10     2 + ... = 10     3 + ... = 10     10 = 5 + ...

10 = 9 + ...     10 = 8 + ...     10 = 7 + ...     10 = 6 + ...

10 = 1 + ...     10 = 2 + ...     10 = 3 + ...     10 = ... + 6

Phương pháp giải

Nhẩm các số có tổng bằng 10 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

9 + 1 = 10     8 + 2 = 10     7 + 3 = 10     5 + 5 = 10

1 + 9 = 10     2 + 8 = 10     3 + 7 = 10     10 = 5 + 5

10 = 9 + 1     10 = 8 + 2     10 = 7 + 3     10 = 6 + 4

10 = 1 + 9     10 = 2 + 8     10 = 3 + 7     10 = 4 + 6

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Bài 3

Tính nhẩm:

7 + 3 + 6 =     9 + 1 + 2 =

6 + 4 + 8 =     4 + 6 + 1 =

5 + 5 + 5 =     2 + 8 + 9 =

Phương pháp giải

Tính theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

7 + 3 + 6 = 16     9 + 1 + 2 = 12

6 + 4 + 8 = 18     4 + 6 + 1 = 11

5 + 5 + 5 = 15     2 + 8 + 9 = 19

Bài 4

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Phương pháp giải

Khi kim phút chỉ vào số 12; kim giờ chỉ vào số nào thì em đọc giờ đó.

Hướng dẫn giải

Hình A đồng hồ chỉ 7 giờ

Hình B đồng hồ chỉ 5 giờ

Hình C đồng hồ chỉ 10 giờ

Bài tập minh họa

Câu 1: Tính 3 + 5 + 7

Hướng dẫn giải

3 + 5 + 7 = 3 + 7 + 5 = 10 + 5 = 15

Giá trị cần tìm là 15

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3 + ... = 10

Hướng dẫn giải

Nhẩm 3 + 7 = 10

Số cần điền vào chỗ chấm là 7

Câu 3: Đồng hồ dưới đây đang chỉ mấy giờ?

Hướng dẫn giải

Đồng hồ trong hình đang có kim phút chỉ vào số 12, kim giờ chỉ vào số 3 nên ta đọc giờ tương ứng với đồng hồ đó là 3 giờ.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF