YOMEDIA
NONE

Toán 2 Bài: 8 cộng với một số: 8+5


Bài giảng 8 cộng với một số: 8+5 dưới đây đã được eHọc 247 tóm tắt lại hệ thống kiến thức và hướng dẫn giải các bài tập một cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Bảng cộng 8 với một số.

- Áp dụng vào giải toán đố bằng một phép cộng.

- Trong một phép cộng, nếu đổi vị trí của hai số thì kết quả của phép tính đó không thay đổi.

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Thực hiện phép tính

- Đặt tính theo cột dọc, các số cùng hàng được đặt thẳng với nhau.

- Thực hiện phép cộng các số của từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

Dạng 2: Tính nhẩm

- Tính tổng các số có giá trị bằng 10

- Tính toán với các số còn lại.

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích đề: Xác định các số liệu đã cho, số lượng tăng thêm hay giảm bớt và yêu cầu của bài toán.

- Tìm cách giải: Khi bài toán yêu cầu tìm giá trị “cả hai” hoặc “tất cả” thì em thường dùng phép toán cộng.

- Trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính và đáp số cho bài toán.

- Kiểm tra lời giải của bài toán và kết quả vừa tìm được.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1

Tính nhẩm:

8 + 3 =     8 + 4 =     8 + 6 =     8 + 7 =     8 + 9 =

3 + 8 =     4 + 8 =     6 + 8 =     7 + 8 =     9 + 8 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

8 + 3 = 11     8 + 4 = 12     8 + 6 = 14     8 + 7 = 15     8 + 9 = 17

3 + 8 = 11     4 + 8 = 12     6 + 8 = 14     7 + 8 = 15     9 + 8 = 17

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Bài 3

Tính nhẩm:

8 + 5 =     8 + 6 =     8 + 9 =

8 + 2 + 3 =     8 + 2 + 4 =     8 + 2 + 7 =

9 + 5 =     9 + 8 =     9 + 6 =

9 + 1 + 4 =     9 + 1 + 7 =     9 + 1 + 5 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng các số theo thứ tự từ phải sang trái rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

8 + 5 = 13     8 + 6 = 14     8 + 9 = 17

8 + 2 + 3 = 13     8 + 2 + 4 = 14     8 + 2 + 7 = 17

9 + 5 = 14     9 + 8 = 17     9 + 6 = 15

9 + 1 + 4 = 14     9 + 1 + 7 = 17     9 + 1 + 5 = 15

Bài 4

Hà có 8 con tem, Mai có 7 con tem. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu tem ?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Hà : 8 tem

Mai : 7 tem

Cả hai : ... tem?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số con tem của Hà cộng với số con tem của Mai.

Hướng dẫn giải

Cả hai bạn có số con tem là:

8 + 7 = 15 (tem)

Đáp số : 15 tem.

Bài tập minh họa

Câu 1: Tính 8 + 3 + 2 =...?

Hướng dẫn giải

8 + 3 + 2 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13

Giá trị cần tìm là 13

Câu 2: Một người nông dân nuôi 8 con gà mái và 3 con gà trống. Hỏi người nông dân đó có tất cả bao nhiêu con gà?

Hướng dẫn giải

Người nông dân đó có tất cả số con gà là:

8 + 3 = 11 (con)

Đáp số: 11 con.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF