YOMEDIA
UREKA

Toán 2 Bài: 28 + 5


Nội dung bài học 28 + 5 dưới đây đã được Học 247 biên soạn cụ thể và chi tiết, đồng thời có các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết giúp các em dễ dàng ôn luyện kiến thức và vận dụng vào giải bài tập.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Cách đặt tính rồi tính 28 + 5

Đặt tính

8 cộng 5 bằng 13, viết 3 nhớ 1.

2 thêm 1 bằng 3, viết 3

Vậy 28 + 5 = 33

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Thực hiện phép tính

- Đặt tính rồi tính, thực hiện phép cộng các số theo thứ tự từ phải sang trái.

- Đặt tính theo cột dọc, các số cùng hàng được đặt thẳng với nhau.

- Thực hiện phép cộng các số của từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

Dạng 2: Tìm phép tính có giá trị bằng giá trị cho trước.

- Thực hiện các phép tính.

- Nối với kết quả đề bài đã cho.

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích đề: Xác định các số liệu đã cho, số lượng tăng thêm hay giảm bớt và yêu cầu của bài toán.

- Tìm cách giải: Khi bài toán yêu cầu tìm giá trị “cả hai” hoặc “tất cả” thì em thường dùng phép toán cộng.

- Trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính và đáp số cho bài toán.

- Kiểm tra lời giải của bài toán và kết quả vừa tìm được?

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1

Tính:

 

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

 

Bài 2

Mỗi số 51, 43, 47, 25 là kết quả của phép tính nào?

Phương pháp giải

Tìm giá trị của các phép tính rồi trả lời các câu hỏi của bài toán.

Hướng dẫn giải

Ta có : 38 + 5 = 43;     18 + 7 = 25;     28 + 9 = 37

48 + 3 = 51;     78 + 7 = 85;     39 + 8 = 47.

Vậy :

51 là kết quả của 48 + 3

43 là kết quả của 38 + 5

47 là kết quả của 39 + 8

25 là kết quả của 18 + 7.

Bài 3

Có 18 con gà và 5 con vịt. Hỏi cả gà và vịt có bao nhiêu con ?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Gà: 18 con

Vịt : 5 con

Tất cả : .... con?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số con gà cộng với số con vịt.

Hướng dẫn giải

Cả gà và vịt có số con là:

18 + 5 = 23 (con)

Đáp số: 23 con

Bài 4

Vẽ đoạn thẳng có độ dài 5cm.

Phương pháp giải

- Đánh dấu trên thước một điểm.

- Tay phải cầm bút chì, tay trái cầm thước kẻ, đặt thước sao cho vạch 0cm trùng với điểm vừa đánh dấu, giữ thẳng thước, đánh dấu điểm trùng với vạch 5cm trên thước.

- Tiếp tục giữ thước rồi dùng bút chì nối hai điểm vừa đánh dấu dọc theo cạnh của thước, viết tên hai điểm.

Hướng dẫn giải

Học sinh dùng thước vẽ có chia vạch xăng-ti-mét. Vẽ từ vạch số 0 đến vạch số 5.

Dựa vào thước dùng bút nối hai điểm đó, ta được đoạn thẳng dài 5 cm.

Bài tập minh họa

Câu 1: Đặt tính rồi tính: 58 + 7 =...?

Hướng dẫn giải

8 cộng 7 bằng 15, viết 5, nhớ 1.

5 thêm 1 bằng 6, viết 6

Vậy 58 + 7 = 65

Câu 2: Một người nông dân nuôi 18 con gà và 3 con thỏ. Hỏi người nông dân đó có tất cả bao nhiêu gà và thỏ?

Hướng dẫn giải

Người nông dân đó có tất cả số gà và thỏ là:

18 + 3 = 21 (con)

Đáp số: 21 con.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
NONE
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF