YOMEDIA
ZUNIA12

Toán 2 Bài: 29 + 5


Để học tốt bài 29 + 5 Học 247 xin mời các em học sinh lớp 2 cùng tham khảo bài giảng dưới đây bao gồm các kiến thức được trình bày cụ thể và chi tiết, cùng với các dạng bài tập minh họa giúp các em dễ dàng nắm vững được trọng tâm bài học.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Cách thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

- Vận dụng vào giải các bài toán đố bằng một phép tính cộng.

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Thực hiện phép tính

- Đặt tính theo cột dọc, các số cùng hàng được đặt thẳng với nhau.

- Thực hiện phép cộng các số của từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

Dạng 2: Viết phép toán và tính giá trị của phép toán đó.

- Viết phép toán từ đề bài. Chú ý khi cho giá trị các số hạng, yêu cầu tìm tổng thì em lấy các số hạng cộng với nhau.

- Thực hiện phép tính từ phép toán vừa viết được.

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích đề: Xác định các số liệu đã cho, số lượng tăng thêm hay giảm bớt và yêu cầu của bài toán.

- Tìm cách giải: Khi bài toán yêu cầu tìm giá trị “cả hai” hoặc “tất cả” thì em thường dùng phép toán cộng.

- Trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính và đáp số cho bài toán.

- Kiểm tra lời giải của bài toán và kết quả vừa tìm được.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

Bài 2

Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 59 và 6;     b) 19 và 7;     c) 69 và 8.

Phương pháp giải

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

Bài 3

Nối các điểm để có hình vuông:

Phương pháp giải

Dùng thước kẻ và bút chì để vẽ hình vuông từ các điểm đã cho.

Hướng dẫn giải

Bài tập minh họa

Câu 1: Đặt tính rồi tính: 59 + 7

Hướng dẫn giải

Câu 2: Tổng của hai số hạng 69 và 8là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Ta cần tìm giá trị của phép toán 69 + 8

Vì 69+8 nên giá trị tổng của hai số đã cho là 77

Câu 3: Một người nông dân nuôi 19 con gà và 2 con chó. Hỏi người nông dân đó có tất cả bao nhiêu gà và chó?

Hướng dẫn giải

Người nông dân đó có tất cả số gà và chó là:

19 + 2 = 21 (con)

Đáp số: 21 con.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON