YOMEDIA
ZUNIA12

Toán 2 Bài: 9 cộng với một số: 9 +5


Học 247 xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 2 nội dung bài 9 cộng với một số:9+ 5. Bài giảng được biên soạn đầy đủ và chi tiết, đồng thời được trình bày một cách logic, khoa học sẽ giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức một cách dễ dàng.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Nắm được bảng cộng 9 với một số.

- Trong một phép cộng, nếu đổi vị trí của hai số thì kết quả của phép tính đó không thay đổi.

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Thực hiện phép tính

- Đặt tính theo cột dọc, các số cùng hàng được đặt thẳng với nhau.

- Thực hiện phép cộng các số của từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

Dạng 2: Tính nhẩm

- Tính tổng các số có giá trị bằng 10

- Tính toán với các số còn lại.

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích đề: Xác định các số liệu đã cho, số lượng tăng thêm hay giảm bớt và yêu cầu của bài toán.

- Tìm cách giải: Khi bài toán yêu cầu tìm giá trị “cả hai” hoặc “tất cả” thì em thường dùng phép toán cộng.

- Trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính và đáp số cho bài toán.

- Kiểm tra lời giải của bài toán và kết quả vừa tìm được?

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1

Tính nhẩm:

9 + 3 =     9 + 6 =     9 + 8 =     9 + 7 =     9 + 4 =

3 + 9 =     6 + 9 =     8 + 9 =     7 + 9 =     4 + 9 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

9 + 3 = 12     9 + 6 = 15     9 + 8 = 17     9 + 7 = 16     9 + 4 = 13

3 + 9 = 12     6 + 9 = 15     8 + 9 = 17     7 + 9 = 16     4 + 9 = 13

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Bài 3

Tính:

9 + 6 + 3 =     9 + 4 + 2 =

9 + 9 + 1 =     9 + 2 + 4 =

Phương pháp giải

Thực hiện phéo tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

9 + 6 + 3 = 18     9 + 4 + 2 = 15

9 + 9 + 1 = 19     9 + 2 + 4 = 15

Bài 4

Trong vườn có 9 cây táo, mẹ trồng thêm 6 cây táo nữa. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây táo ?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Có : 9 cây táo

Thêm : 6 cây táo

Tất cả có: ... cây táo?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số cây táo ban đầu cộng với số cây táo trồng thêm.

Hướng dẫn giải

Trong vườn có tất cả số cây táo là:

9 + 6 = 15 (cây táo)

Đáp số: 15 cây táo.

Bài tập minh họa

Câu 1: 9 + 2 + 1=....?

Hướng dẫn giải

9 + 2 + 1 = 9 + 1 + 2 = 10 + 2 = 12

Giá trị cần tìm là 12

Câu 2: Một người nông dân nuôi 9 con gà và 2 con chó. Hỏi người nông dân đó có tất cả bao nhiêu gà và chó?

Hướng dẫn giải

Người nông dân đó có tất cả số gà và chó là:

9 + 2 = 11 (con)

Đáp số: 11 con.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF