YOMEDIA
ZUNIA12

Toán 2 Bài: Bài toán về ít hơn


Nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích cho môn Toán 2, Học 247 đã biên soạn và tổng hợp nội dung bài Bài toán về ít hơn. Tài liệu được biên soạn với đầy đủ các dạng Toán và các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết. Mời các em cùng tham khảo.

ANYMIND360
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Cách giải bài toán có liên quan đến đại lượng này ít hơn đại lượng kia.

1.2. Dạng toán

Dạng toán chung: Bài toán yêu cầu tìm giá trị của đại lượng A, biết giá trị của B và A có giá trị ít hơn B n đơn vị.

Phương pháp giải:

- Đọc và phân tích đề.

- Xác định đại lượng có giá trị lớn và bé, mối quan hệ giữa các đại lượng. Thông thường, muốn tìm giá trị của đại lượng bé hơn thì ta sử dụng phép toán trừ.

- Trình bày lời giải cho bài toán.

- Kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 30

Bài 1

Vườn nhà Mai có 17 cây cam, vườn nhà Hoa có ít hơn vườn nhà Mai 7 cây cam. Hỏi vườn nhà Hoa có mấy cây cam?

Tóm tắt

Phương pháp giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số cây cam của nhà Mai trừ đi 7 cây cam.

Hướng dẫn giải

Số cây cam vườn nhà Hoa có là:

17 - 7 = 10 (cây cam)

Đáp số: 10 cây cam.

Bài 2

An cao 95cm, Bình thấp hơn An 5cm. Hỏi Bình cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải

Tóm tắt

An : 95cm

Bình thấp hơn An : 5cm

Bình : ....cm?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy chiều cao của bạn An trừ đi 5cm.

Hướng dẫn giải

Chiều cao của Bình là:

95 - 5 = 90 (cm)

Đáp số: 90 cm.

Bài 3

Lớp 2A có 15 học sinh gái, số học sinh trai của lớp ít hơn số học sinh gái 3 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh trai?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Gái : 15 học sinh

Trai ít hơn gái : 3 bạn

Trai : ... học sinh?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh gái trừ đi 3 bạn.

Hướng dẫn giải

Lớp 2A có số học sinh trai là:

15 - 3 = 12 (học sinh)

Đáp số: 12 học sinh.

1.4. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 31

Bài 1

- Trong hình tròn có mấy ngôi sao?

- Trong hình vuông có mấy ngôi sao?

- Trong hình vuông có nhiều hơn trong hình tròn mấy ngôi sao?

- Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông mấy ngôi sao?

b) Em phải vẽ thêm mấy ngôi sao nữa vào trong hình tròn để số ngôi sao ở trong hai hình bằng nhau?

Phương pháp giải

- Đếm số ngôi sao trong hình tròn và hình vuông.

- Lấy số ngôi sao trong hình vuông trừ đi số ngôi sao trong hình tròn.

- Vẽ thêm số ngôi sao bằng kết quả phép trừ vừa tính được.

Hướng dẫn giải

a) - Trong hình tròn có 5 ngôi sao.

- Trong hình vuông có 7 ngôi sao.

- Trong hình vuông có nhiều hơn trong hình tròn 2 ngôi sao (7 - 5 = 2)

- Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông 2 ngôi sao (7 - 5 = 2)

b) Phải vẽ thêm 2 ngôi sao nữa vào trong hình tròn để số ngôi sao ở trong hai hình bằng nhau

Bài 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Anh: 16 tuổi

Anh hơn em: 5 tuổi

Em : ... tuổi?

Phương pháp giải

Muốn tìm số tuổi của em thì ta lấy số tuổi của anh trừ đi 5 tuổi.

Hướng dẫn giải

Em có số tuổi là:

16 - 5 = 11 (tuổi)

Đáp số: 11 tuổi.

Bài 3

Giải các bài toán theo tóm tắt sau:

Em: 11 tuổi

Anh hơn em : 5 tuổi

Anh : ... tuổi?

Phương pháp giải

Muốn tìm số tuổi của anh ta lấy số tuổi của em cộng với 5 tuổi.

Hướng dẫn giải

Anh có số tuổi là:

11 + 5 = 16 (tuổi)

Đáp số: 16 tuổi.

Bài 4

Tòa nhà thứ nhất có 16 tầng, tòa nhà thứ hai có ít hơn tòa nhà thứ nhất 4 tầng. Hỏi tòa nhà thứ hai có bao nhiêu tầng ?

Phương pháp giải

Tòa 1 : 16 tầng

Tòa 2 ít hơn tòa 1 : 4 tầng

Tòa 2 : ... tầng?

Muốn tìm lời giải ta lấy số tầng của tòa nhà thứ nhất trừ đi 4.

Hướng dẫn giải

Tòa nhà thứ hai có số tầng là:

16 - 4 = 12 (tầng)

Đáp số: 12 tầng.

Bài tập minh họa

Câu 1: Mẹ em nuôi gà và vịt. Có 17 con gà, số vịt ít hơn số gà là 5 con. Hỏi mẹ em nuôi bao nhiêu con vịt?

Cách giải:

Vịt là đại lượng có giá trị ít hơn.

Muốn tìm số vịt thì cần lấy số gà trừ đi 5

Hướng dẫn giải

Mẹ em nuôi số con vịt là:

17 - 5 = 12 (con vịt)

Đáp số: 12 con vịt.

Câu 2: Nam cao 85cm, Bình thấp hơn nam 5cm. Hỏi Bình cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Hướng dẫn giải

Chiều cao của Bình là

85 - 5 = 80 (cm)

Đáp số: 80 cm.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON