YOMEDIA
ZUNIA12

Toán 2 Bài: 36 + 15


Bài giảng 36 + 15 dưới đây đã được Học 247 tóm tắt lại hệ thống kiến thức và hướng dẫn giải các bài tập một cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

ANYMIND360
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Đặt tính rồi tính: 36 + 15

6 cộng 5 bằng 11, viết 1, nhớ 1.

3 cộng 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5.

Vậy 36 + 15 = 51

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Đặt tính rồi tính

- Đặt tính thẳng hàng.

- Thực hiện phép cộng lần lượt lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, hàng chục cộng hàng chục.

- Với phép cộng có nhớ thì em cộng thêm 1 đơn vị vào hàng chục.

Dạng 2: Xây dựng phép toán và tìm kết quả.

- Viết phép tính theo các dữ liệu của đề bài đã cho.

- Thực hiện phép tính để tìm giá trị của kết quả.

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích kĩ đề, xác định số đã biết, số chưa biết.

- Tìm cách giải cho bài toán, chú ý cách giải của dạng toán “nhiều hơn”; “ít hơn” vừa học.

- Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 36

Bài 1

Tính:

 

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

 

Bài 2

Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 36 và 18;     b) 24 và 19;     c) 35 và 26.

Phương pháp giải

- Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

Bài 3

Giải toán theo hình vẽ sau:

Phương pháp giải

Muốn tính khối lượng của cả hai bao gạo và bao ngô thì ta lấy khối lượng bao gạo cộng với khối lượng bao ngô.

Hướng dẫn giải

Cả hai bao cân nặng số ki-lô-gam là:

46 + 27 = 73 (kg)

Đáp số: 73kg.

Bài 4

Quả bóng nào ghi phép tính có kết quả là 45?

Phương pháp giải

- Thực hiện phép cộng các số.

- Chọn phép tính có giá trị bằng 45.

Hướng dẫn giải

Ta có :

5 + 35 = 40;     40 + 5 = 45;

18 + 27 = 45;     36 + 9 = 45.

Các quả bóng ghi phép tính có kết quả là 45 gồm: Quả bóng thứ 2 (40+5), quả bóng thứ 3 (18+27), quả bóng thứ 4 (36+9) (tính từ trái sang phải).

1.4. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 37

Bài 1

Tính nhẩm:

6 + 5 =     6 + 6 =     6 + 7 =     6 + 8 =

5 + 6 =     6 + 10 =     7 + 6 =     6 + 9 =

8 + 6 =     9 + 6 =     6 + 4 =     4 + 6 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng các số trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

6 + 5 = 11     6 + 6 = 12

6 + 7 = 13     6 + 8 = 14

5 + 6 = 11     6 + 10 = 16

7 + 6 = 13     6 + 9 = 15

8 + 6 = 14     9 + 6 = 15

6 + 4 = 10     4 + 6 = 10

Bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

  Số hạng  

   26   

   17   

   38    

   26   

   15   

Số hạng

5

36

16

9

36

Tổng

 

 

 

 

 

Phương pháp giải

Cộng hai số hạng đã cho theo thứ tự các số từ hàng đơn vị đến hàng chục rồi điền kết quả vào ô trống thích hợp.

Hướng dẫn giải

   Số hạng   

   26   

   17   

   38   

   26   

   15   

Số hạng

5

36

16

9

36

Tổng

41

53

54

35

51

Bài 3

Số?

Phương pháp giải

- Lấy số ở hàng thứ nhất, cộng với 6 để được giá trị của ô tương ứng ở hàng thứ hai.

- Tiếp tục lấy số vừa tìm được cộng với 6 để được số cần điền vào ô tương ứng ở hàng thứ ba.

Hướng dẫn giải

Bài 4

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Phương pháp giải

Muốn tìm số cây trồng được của đội 2 ta lấy số cây trồng được của đội 1 cộng với 5.

Hướng dẫn giải

Số cây đội 2 trồng được là:

46 + 5= 51 ( cây )

Đáp số: 51 cây.

Bài 5

Trong hình bên:

a) Có mấy hình tam giác?

b) Có mấy hình tứ giác?

Phương pháp giải

- Đếm các hình đơn.

- Ghép hình rồi đếm tiếp cho đến hết.

Hướng dẫn giải

Đánh số vào hình rồi đếm:

a) Có 3 hình tam giác: h1, h3, h (1,2,3)

b) Có 3 hình tứ giác là : h2, h(1,2), h (2,3)

Bài tập minh họa

Câu 1: Phép cộng có hai số hạng lần lượt là 36 và 17. Tổng có giá trị là…….

Hướng dẫn giải

Tổng của hai số là:

36 + 17 = 53

Số cần điền vào chỗ chấm là 53

Câu 2: Một cửa hàng có 46kg gạo nếp và 37kg gạo tẻ. Cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam của cả hai loại gạo?

Hướng dẫn giải

Cửa hàng có số ki-lô-gam gạo nếp và tẻ là:

46 + 37 = 83 (ki-lô-gam)

Đáp số: 83 ki-lô-gam.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON