ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 55 trang 96 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 55 tr 96 sách GK Toán 8 Tập 1

Cho hình bình hành ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Một đường thẳng đi qua O cắt các cạnh AB và CD theo thứ tự ở M và N. Chứng minh rằng điểm M đối xứng với điểm N qua O.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Hai tam giác BOM và DON có

 =  (so le trong)

BO = DO (tính chất)

 =  (đối đỉnh) 

nên ∆BOM = ∆DON (g.c.g)

Suy ra OM = ON.

O là trung điểm của MN nên M đối xứng với N qua O.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 55 trang 96 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Minh Hải

  Bài 104 (Sách bài tập - trang 93)

  Cho góc xOy và điểm A nằm trong góc đó

  a) Vẽ điểm B đối xứng với O qua A. Qua B kẻ đường thẳng song song với Ox, cắt Oy ở C. Gọi D là giao điểm của CA và Ox. Chứng minh rằng các điểm C và D đối xứng với nhau qua điểm A

  b) Từ đó suy ra cách dựng đường thẳng đi qua A, cắt Ox, Oy ở D, C sao cho A là trung điểm của CD

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Spider man

  Bài 102 (Sách bài tập - trang 92)

  Cho tam giác ABC có trực tâm H. Gọi M là trung điểm của BC, K là điểm đối xứng với H qua M. Tính số đo các góc ABK, ACK ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • hà trang

  Bài 101 (Sách bài tập - trang 92)

  Cho góc xOy, điểm A nằm trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng với A qua Ox, vẽ điểm C đối xứng với A qua Oy.

  a) Chứng minh rằng OB = OC

  b) Tính số đo góc xOy để B đối xứng với C qua O

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Thuy Kim

  Bài 100 (Sách bài tập - trang 92)

  Cho hình bình hành ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Qua O, vẽ đường thẳng cắt hai cạnh AB, AC ở E và F. Qua O vẽ đường thẳng cắt hai cạnh AD, BC ở G và H. 

  Chứng minh rằng EGFH là hình bình hành ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Bài 99 (Sách bài tập - trang 92)

  Cho tam giác ABC, các đường trung tuyến AD, BE, CF cắt nhau ở G. Gọi H là điểm đối xứng với G qua D, I là điểm đối xứng với G qua E, K là điểm đối xứng với G qua F. Tìm các điểm đối xứng với A, với B, với C qua G ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Bài 98 (Sách bài tập - trang 92)

  Cho tam giác ABC, D là trung điểm của AB, E là trung điểm của AC. Gọi O là một điểm bất kì nằm trong tam giác ABC. Vẽ điểm M đối xứng với O qua D, vé điểm N đối xứng với O qua E. 
  Chứng minh rằng MNCB là hình bình hành ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Bài 97 (Sách bài tập - trang 92)

  Cho hình 15 trong đó ABCD là hình bình hành.

  Chứng minh rằng các điểm H và K đối xứng với nhau qua điểm O ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1