Bài tập 55 trang 96 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 55 tr 96 sách GK Toán 8 Tập 1

Cho hình bình hành ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Một đường thẳng đi qua O cắt các cạnh AB và CD theo thứ tự ở M và N. Chứng minh rằng điểm M đối xứng với điểm N qua O.

Hướng dẫn giải chi tiết

Hai tam giác BOM và DON có

 =  (so le trong)

BO = DO (tính chất)

 =  (đối đỉnh) 

nên ∆BOM = ∆DON (g.c.g)

Suy ra OM = ON.

O là trung điểm của MN nên M đối xứng với N qua O.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 55 trang 96 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Trần Bảo Việt

  Bài 94 (Sách bài tập - trang 92)

  Cho tam giác ABC, các đường trung tuyến BM, CN. Gọi D là điểm đối xứng với B qua M, gọi E là điểm đối xứng với C qua N. 

  Chứng minh rằng điểm D đối xứng với điểm E qua điểm A ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Bài 93 (Sách bài tập - trang 92)

  Cho hình 14 trong đó DE // AB, DF // AC.

  Chứng minh rằng điểm E đối xứng với điểm F qua điểm I ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  Bài 92 (Sách bài tập - trang 91)

  Cho hình 13 trong đó ABCD là hình bình hành. Chứng minh rằng điểm M đối xứng với điểm N qua điểm C

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Quế Anh

  Cho một góc nhọn xOy và một điểm  A thuộc cạnh Ox và một điểm B thuộc cạnh Oy. Chứng minh rằng hình đối xứng của Ox qua trung điểm I của đoạn thẳng AB thì đi qua điểm B

  Theo dõi (0) 2 Trả lời