Bài tập 56 trang 96 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 56 tr 96 sách GK Toán 8 Tập 1

Trong các hình vẽ sau, hình nào có tâm đối xứng ?

a) Đoạn thẳng AB (h.83a);

b) Tam giác đếu ABC (h.83b);

c) Biển cấm đi ngược chiều (h.83c);

d) Biển chỉ hướng đi vòng tránh chướng ngại vật (h.83d)

Hình 83 bài 56 trang 96 SGK Toán lớp 8 Tập 1

Hướng dẫn giải chi tiết

Hình 83a, c có tâm đối xứng.

Hình 83a có tâm đối xứng là trung điểm của đoạn thẳng AB,

Hình 83c có tâm đối xứng là tâm của đường tròn.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 56 trang 96 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
  • .......XxX Gamers

    Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là điểm đối xứng với điểm D qua A, gọi F là điểm đối xứng với điểm D qua C. Chứng minh rằng điểm E đối xứng với điểm F qua điểm B.

    Theo dõi (0) 2 Trả lời

Được đề xuất cho bạn