ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 56 trang 96 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 56 tr 96 sách GK Toán 8 Tập 1

Trong các hình vẽ sau, hình nào có tâm đối xứng ?

a) Đoạn thẳng AB (h.83a);

b) Tam giác đếu ABC (h.83b);

c) Biển cấm đi ngược chiều (h.83c);

d) Biển chỉ hướng đi vòng tránh chướng ngại vật (h.83d)

Hình 83 bài 56 trang 96 SGK Toán lớp 8 Tập 1

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Hình 83a, c có tâm đối xứng.

Hình 83a có tâm đối xứng là trung điểm của đoạn thẳng AB,

Hình 83c có tâm đối xứng là tâm của đường tròn.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 56 trang 96 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tay Thu

  Bài 96 (Sách bài tập - trang 92)

  Cho hình bình hành ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Một đường thẳng đi qua O cắt hai cạnh đối AD, BC ở E và F. Chứng minh rằng các điểm E và F đối xứng với nhau qua điểm O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thúy ngọc

  Bài 95 (Sách bài tập - trang 92)

  Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm D thuộc cạnh BC. Gọi E là điểm đối xứng với D qua AB, gọi F là điểm đối xứng với D qua AC. 

  Chứng minh rằng các điểm E và F đối xứng với nhau qua điểm A ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Bài 94 (Sách bài tập - trang 92)

  Cho tam giác ABC, các đường trung tuyến BM, CN. Gọi D là điểm đối xứng với B qua M, gọi E là điểm đối xứng với C qua N. 

  Chứng minh rằng điểm D đối xứng với điểm E qua điểm A ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Bài 93 (Sách bài tập - trang 92)

  Cho hình 14 trong đó DE // AB, DF // AC.

  Chứng minh rằng điểm E đối xứng với điểm F qua điểm I ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  Bài 92 (Sách bài tập - trang 91)

  Cho hình 13 trong đó ABCD là hình bình hành. Chứng minh rằng điểm M đối xứng với điểm N qua điểm C

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Quế Anh

  Cho một góc nhọn xOy và một điểm  A thuộc cạnh Ox và một điểm B thuộc cạnh Oy. Chứng minh rằng hình đối xứng của Ox qua trung điểm I của đoạn thẳng AB thì đi qua điểm B

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Mai Anh

   Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là điểm đối xứng của A qua B, F là điểm đối xứng của A qua D . Chứng minh

  a) Tứ giác DBEC là hình bình hành

  b) E và F đối xứng với nhau qua C

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1