ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 31 trang 75 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 31 tr 75 sách GK Toán 8 Tập 2

Cho hai tam giác đồng dạng có tỉ số chu vi là  và hiệu độ dài hai cạnh tương ứng của chúng là 12,5 cm. Tính hai cạnh đó.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giả sử ∆A'B'C' ∽ ∆ABC, hiệu độ dài tương ứng của A'B' và AB là 12,5.

Ta có:  mà  = 

⇒  =  =>  =  =  =  = 6,25 cm

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 75 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Đan Nguyên
  Bài 5.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 91)

  Cho tam giác ba góc nhọn ABC và một điểm O bất kì trong tam giác đó

  Ba điểm D, E, F theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC và CA. Ba điểm M, P, Q theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng OA, OB và OC

  a) Các tam giác DEF và MPQ có đồng dạng với nhau không ? Vì sao ? Tỉ số đồng dạng bằng bao nhiêu ?

  Hãy sắp xếp các đỉnh tương ứng nếu hai tam giác đó đồng dạng

  b) Khi nào thì lục giác DPEQFM có tất cả các cạnh bằng nhau ? Hãy vẽ hình trong trường hợp đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thanh hằng
  Bài 5.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 91)

  Hai tam giác mà các cạnh có độ dài sau đây đồng dạng với nhau. Trường hợp nào đúng ? Trường hợp nào sai ? Hãy đánh dấu vào ô trả lời thích hợp ở bảng sau :

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng
  Bài 34 (Sách bài tập - tập 2 - trang 91)

  Cho trước tam giác ABC. Hãy dựng một tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số \(k=\dfrac{2}{3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung
  Bài 33 (Sách bài tập - tập 2 - trang 91)

  Cho tam giác ABC và một điểm O nằm trong tam giác đó. Gọi P, Q, R lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng OA, OB, OC

  a) Chứng minh rằng tam giác PQR đồng dạng với tam giác ABC

  b) Tính chu vi của tam giác PQR, biết rằng tam giác ABC có chu vi p bằng 543 cm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh
  Bài 31 (Sách bài tập - tập 2 - trang 90)

  Tam giác ABC có ba đường trung tuyến cắt nhau tại O. Gọi P, Q, R thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng OA, OB, OC

  Chứng minh rằng tam giác PQR đồng dạng với tam giác ABC ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng
  Bài 30 (Sách bài tập - tập 2 - trang 90)

  Tam giác vuông ABC (\(\widehat{A}=90^0\)) có AB = 6cm, AC = 8cm và tam giác vuông A'B'C' (\(\widehat{A'}=90^0\)) có A'B' = 9cm, B'C' = 15 cm

  Hỏi rằng hai tam giác vuông ABC và A'B'C' có đồng dạng với nhau không ? Vì sao ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh
  Bài 29 (Sách bài tập - tập 2 - trang 90)

  Hai tam giác mà các cạnh có độ dài như nhau có đồng dạng không ?

  a) 4cm, 5cm, 6cm và 8mm, 10mm, 12 mm

  b) 3cm, 4cm, 6cm và 9cm, 15cm, 18cm

  c) 1dm, 2dm, 2dm và 1dm, 1dm, 0,5dm 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng
  Bài 29 (Sgk tập 2 - trang 72)

  Cho hai tam giác ABC và A'B'C' có kích thước như trong hình 35

  a) \(\Delta ABC\) và \(\Delta A'B'C'\) có đồng dạng với nhau không  ? Vì sao ?

  b) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1