Hỏi đáp về Trường hợp đồng dạng thứ nhất - Hình học 8

Nếu các em có gặp khó khăn nào về bài Hình học 8 Bài 5 Trường hợp đồng dạng thứ nhấtcác em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (5 câu):

 • Xuan Xuan

  cho 2 đường thẳng x'x và y'y cắt nhau tại O, biết rằng x'Oy=2 xOy. Tính 4 góc tạo thành 2 đường thẳng đó. cần gấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Vũ

  cho tam giác ABC có góc B=C. tia phân giác của B cát AC ở D. Tia phân giác của C cắt AB ở E. So sánh BD và Ce

  vẽ hình giùm mik luôn nha!cảm ơn các bj
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng
  Bài 5.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 91)

  Hai tam giác mà các cạnh có độ dài sau đây đồng dạng với nhau. Trường hợp nào đúng ? Trường hợp nào sai ? Hãy đánh dấu vào ô trả lời thích hợp ở bảng sau :

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng
  Bài 30 (Sách bài tập - tập 2 - trang 90)

  Tam giác vuông ABC (\(\widehat{A}=90^0\)) có AB = 6cm, AC = 8cm và tam giác vuông A'B'C' (\(\widehat{A'}=90^0\)) có A'B' = 9cm, B'C' = 15 cm

  Hỏi rằng hai tam giác vuông ABC và A'B'C' có đồng dạng với nhau không ? Vì sao ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Minh
  Bài 29 (Sách bài tập - tập 2 - trang 90)

  Hai tam giác mà các cạnh có độ dài như nhau có đồng dạng không ?

  a) 4cm, 5cm, 6cm và 8mm, 10mm, 12 mm

  b) 3cm, 4cm, 6cm và 9cm, 15cm, 18cm

  c) 1dm, 2dm, 2dm và 1dm, 1dm, 0,5dm 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy