YOMEDIA

Hỏi đáp về Trường hợp đồng dạng thứ nhất - Hình học 8

Nếu các em có gặp khó khăn nào về bài Hình học 8 Bài 5 Trường hợp đồng dạng thứ nhấtcác em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (13 câu):

 • cho 2 đường thẳng x'x và y'y cắt nhau tại O, biết rằng x'Oy=2 xOy. Tính 4 góc tạo thành 2 đường thẳng đó. cần gấp

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho tam giác ABC có góc B=C. tia phân giác của B cát AC ở D. Tia phân giác của C cắt AB ở E. So sánh BD và Ce

  vẽ hình giùm mik luôn nha!cảm ơn các bj
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AD

  a) tính AD biết AB=6, AC=8

  b) cm tam giác ABC đồng dạng tam giác DAB

  c) cm AB2 = AC*BD

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho △ABC có AB =15cm , AC=20cm,BC =25cm.Trên AC lấy M sao ccho AM = 8cm , trên cạnh AB lấy điểm N sao cho AN = 6cm.CM:

  a)△ABC ∼△ANM

  b)Tính chu vi △AMN

  c)Gọi I là giao điểm của BM và CN. CM:\(\dfrac{IM.IC}{IN.IB}=1\)

  Giúp mik vs

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • am giác ABC có độ dài các cạnh là AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 7cm. Tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC và có chu vi bằng 55 cm

  Hãy tính độ dài các cạnh của tam giác A'B'C' (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 5.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 91)

  Cho tam giác ba góc nhọn ABC và một điểm O bất kì trong tam giác đó

  Ba điểm D, E, F theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC và CA. Ba điểm M, P, Q theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng OA, OB và OC

  a) Các tam giác DEF và MPQ có đồng dạng với nhau không ? Vì sao ? Tỉ số đồng dạng bằng bao nhiêu ?

  Hãy sắp xếp các đỉnh tương ứng nếu hai tam giác đó đồng dạng

  b) Khi nào thì lục giác DPEQFM có tất cả các cạnh bằng nhau ? Hãy vẽ hình trong trường hợp đó ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 5.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 91)

  Hai tam giác mà các cạnh có độ dài sau đây đồng dạng với nhau. Trường hợp nào đúng ? Trường hợp nào sai ? Hãy đánh dấu vào ô trả lời thích hợp ở bảng sau :

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 34 (Sách bài tập - tập 2 - trang 91)

  Cho trước tam giác ABC. Hãy dựng một tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số \(k=\dfrac{2}{3}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 33 (Sách bài tập - tập 2 - trang 91)

  Cho tam giác ABC và một điểm O nằm trong tam giác đó. Gọi P, Q, R lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng OA, OB, OC

  a) Chứng minh rằng tam giác PQR đồng dạng với tam giác ABC

  b) Tính chu vi của tam giác PQR, biết rằng tam giác ABC có chu vi p bằng 543 cm

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 31 (Sách bài tập - tập 2 - trang 90)

  Tam giác ABC có ba đường trung tuyến cắt nhau tại O. Gọi P, Q, R thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng OA, OB, OC

  Chứng minh rằng tam giác PQR đồng dạng với tam giác ABC ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 30 (Sách bài tập - tập 2 - trang 90)

  Tam giác vuông ABC (\(\widehat{A}=90^0\)) có AB = 6cm, AC = 8cm và tam giác vuông A'B'C' (\(\widehat{A'}=90^0\)) có A'B' = 9cm, B'C' = 15 cm

  Hỏi rằng hai tam giác vuông ABC và A'B'C' có đồng dạng với nhau không ? Vì sao ?

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 29 (Sách bài tập - tập 2 - trang 90)

  Hai tam giác mà các cạnh có độ dài như nhau có đồng dạng không ?

  a) 4cm, 5cm, 6cm và 8mm, 10mm, 12 mm

  b) 3cm, 4cm, 6cm và 9cm, 15cm, 18cm

  c) 1dm, 2dm, 2dm và 1dm, 1dm, 0,5dm 

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 29 (Sgk tập 2 - trang 72)

  Cho hai tam giác ABC và A'B'C' có kích thước như trong hình 35

  a) \(\Delta ABC\) và \(\Delta A'B'C'\) có đồng dạng với nhau không  ? Vì sao ?

  b) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đó ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA