YOMEDIA
UREKA

Bài tập 30 trang 75 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 30 tr 75 sách GK Toán 8 Tập 2

Tam giác ABC có độ dài các cạnh là AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 7cm. Tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC và có chu vi bằng 55 cm.

Hãy tính độ dài các cạnh của A'B'C'(làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

∆ABC ∽ ∆A'B'C' ⇒   =  = 

hay  =  =  =  =  

⇒ A'B' = 11cm; 

B'C' =  ≈ 25.67 cm

A'C' =   ≈ 18,33 cm 

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 75 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF