Bài tập 30 trang 75 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 30 tr 75 sách GK Toán 8 Tập 2

Tam giác ABC có độ dài các cạnh là AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 7cm. Tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC và có chu vi bằng 55 cm.

Hãy tính độ dài các cạnh của A'B'C'(làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Hướng dẫn giải chi tiết

∆ABC ∽ ∆A'B'C' ⇒   =  = 

hay  =  =  =  =  

⇒ A'B' = 11cm; 

B'C' =  ≈ 25.67 cm

A'C' =   ≈ 18,33 cm 

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 75 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • thanh hằng
  Bài 5.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 91)

  Hai tam giác mà các cạnh có độ dài sau đây đồng dạng với nhau. Trường hợp nào đúng ? Trường hợp nào sai ? Hãy đánh dấu vào ô trả lời thích hợp ở bảng sau :

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng
  Bài 30 (Sách bài tập - tập 2 - trang 90)

  Tam giác vuông ABC (\(\widehat{A}=90^0\)) có AB = 6cm, AC = 8cm và tam giác vuông A'B'C' (\(\widehat{A'}=90^0\)) có A'B' = 9cm, B'C' = 15 cm

  Hỏi rằng hai tam giác vuông ABC và A'B'C' có đồng dạng với nhau không ? Vì sao ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời