YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi có y = kx ta nói

  • A. y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k
  • B. x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k
  • C. x và y không tỉ lệ thuận với nhau
  • D. Không kết luận được gì về x và y

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = kx (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47196

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON