ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là sai?

  • A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
  • B. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau, nếu đường thẳng c cắt a thì đường thẳng c cũng cắt b.
  • C. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
  • D. Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Có vô số đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 47977

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON