YOMEDIA
ZUNIA12

Thực hành 1 trang 90 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 1 trang 90 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Quan sát bản tin thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh sau đây:

Hoàn tất bảng thống kê theo mẫu sau:

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Thực hành 1

Phương pháp giải

Bản tin thời tiết cho ta biết nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất và thời tiết từ ngày 18/02/2021 đến ngày 24/02/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lời giải chi tiết

Vậy ta có bảng thống kê như sau:

Thời tiết từ 18/02/2021 đến ngày 24/02/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày

Nhiệt độ cao nhất (oC)

Nhiệt độ thấp nhất (oC)

Thời tiết

18/02

30

21

Có mây, không mưa

19/02

31

22

Có mây, không mưa

20/02

31

21

Có mây, không mưa

21/02

30

21

Có mây, không mưa

22/02

31

21

Có mây, không mưa

23/02

31

22

Có mây, không mưa

24/02

32

23

Có mây, không mưa

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Thực hành 1 trang 90 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Bài tập SGK khác

Câu hỏi mở đầu trang 89 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Hoạt động khám phá 1 trang 89 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Hoạt động khám phá 2 trang 89 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 2 trang 91 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 3 trang 91 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Vận dụng 1 trang 91 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Hoạt động khám phá 3 trang 92 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 4 trang 93 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Vận dụng 2 trang 93 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 1 trang 93 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 2 trang 94 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 3 trang 94 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 4 trang 94 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 5 trang 95 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 6 trang 95 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 1 trang 100 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 2 trang 100 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 3 trang 100 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 4 trang 101 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 5 trang 101 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 6 trang 101 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON