YOMEDIA
ZUNIA12

Giải bài 1 trang 100 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 1 trang 100 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm hiểu về mức độ yêu thích đối với việc đọc sách trong thư viện của 8 bạn học sinh một trường Trung học cơ sở được cho bởi bảng thống kê sau:

STT

Tuổi

Giới tính

Sở thích

1

14

Nam

Thích

2

14

Nam

Rất thích

3

14

Nữ

Không thích

4

15

Nữ

Thích

5

12

Nam

Rất thích

6

14

Nữ

Không quan tâm

7

12

Nam

Không thích

8

14

Nữ

Không quan tâm

Hãy cho biết

a) Các loại mức độ thể hiện sự yêu thích đối với việc đọc sách trong thư viện của 8 học sinh trên.

b) Có bao nhiêu học sinh nam và nữ được điều tra?

c) Dữ liệu nào là định tính, dữ liệu nào là định lượng?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài 1

Phương pháp giải

Để thuận tiện trong mô tả và xử lí, người ta thường phải phân loại đữ liệu.

Dữ liệu định lượng được biểu điễ bằng số thực.

Dữ liệu định tính được biểu diễn bằng từ, chữ cái, kí hiệu, ...

Lời giải chi tiết

a) Các loại mức độ thể hiện sự yêu thích đối với việc đọc sách trong thư viện của 8 học sinh trên là: rất thích, thích, không thích, không quan tâm.

b) Trong tổng số 8 học sinh được điều tra thì có 4 học sinh nam và 4 học sinh nữ.

c) Dữ liệu về tuổi là dữ liệu định lượng vì được biểu diễn bằng số thực.

Dữ liệu về giới tính và thái độ là dữ liệu định tính vì không phải là dữ liệu số.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 1 trang 100 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF