YOMEDIA
ZUNIA12

Giải bài 3 trang 100 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 3 trang 100 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm hiểu về khả năng chạy 100 m của các bạn học sinh lớp 7C được cho bởi bảng thống kê sau:

Khả năng chạy 100 m

Chưa đạt

Đạt

Khá

Tốt

Số bạn nam được đánh giá

3

4

6

7

a) Hãy phân loại các dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên tiêu chí định tính và định lượng.

b) Dữ liệu trên có đại diện cho học sinh lớp 7C hay không?

Tìm hiểu về khả năng chạy 100 m của các bạn học sinh lớp 7C được cho bởi bảng thống kê sau:

Khả năng chạy 100 m

Chưa đạt

Đạt

Khá

Tốt

Số bạn nam được đánh giá

3

4

6

7

a) Hãy phân loại các dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên tiêu chí định tính và định lượng.

b) Dữ liệu trên có đại diện cho học sinh lớp 7C hay không?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài 3

Phương pháp giải

Để thuận tiện trong mô tả và xử lí, người ta thường phải phân loại đữ liệu.

Dữ liệu định lượng được biểu điễ bằng số thực.

Dữ liệu định tính được biểu diễn bằng từ, chữ cái, kí hiệu, ...

Lời giải chi tiết

a) Dữ liệu định tính là dữ liệu được biểu diễn bằng từ, chữ cái, kí hiệu, tên gọi,…

Dữ liệu định lượng là dữ liệu được biểu diễn bằng số thực.

Vậy dữ liệu định tính trong bảng là khả năng chạy 100 m: chưa đạt, đạt, khá, tốt.

Dữ liệu định lượng trong bảng là số bạn nam được đánh giá: 3; 4; 6; 7.

b) Dữ liệu trên chưa đủ để đại diện cho học sinh lớp 7C vì các bạn nữ chưa được đánh giá.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 3 trang 100 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF