YOMEDIA
ZUNIA12

Giải bài 6 trang 101 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 6 trang 101 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Xét tính hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

 Bảng dữ liệu về số loại xe gửi trong nhà xe của chung cư A

Loại xe

Số lượng

Tỉ số phần trăm

Xe đạp

22

12%

Xe gắn máy

145

80%

Ô tô

15

18%

Tổng

182

110%

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Bài 6

Phương pháp giải

Tổng tỉ số phần trăm không bằng 100% thì dữ liệu không hợp lí.

Lời giải chi tiết

Tổng số lượng của các loại xe là:

22 + 145 + 15 = 182.

Do đó dữ liệu về số lượng hợp lí.

\(\dfrac{{22}}{{182}}.100\%  \approx 12\% \)

Tỉ số phần trăm của xe gắn máy so với tổng số xe là:

\(\dfrac{{145}}{{182}}.100\%  \approx 80\% \)

Tỉ số phần trăm của ô tô so với tổng số xe là:

\(\dfrac{{15}}{{182}}.100\%  \approx 8\% \)

Do đó dữ liệu về tỉ số phần trăm của ô tô chưa hợp lí dẫn đến tổng tỉ số phần trăm (110% vượt quá 100%) chưa hợp lí.

Vậy dữ liệu về tỉ số phần trăm chưa hợp lí.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 6 trang 101 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON