YOMEDIA
ZUNIA12

Hoạt động khám phá 2 trang 89 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Hoạt động khám phá 2 trang 89 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Kết quả tìm hiểu về sở thích đối với môn bóng đá của 5 bạn học sinh một trường Trung học cơ sở được cho trong bảng thống kê sau:

Hãy cho biết:

a) Các loại mức độ thể hiện sự yêu thích đối với môn bóng đá của 5 học sinh trên.

b) Có bao nhiêu học sinh nam và bao nhiêu học sinh nữ được điều tra.

c) Độ tuổi trung bình của các bạn được điều tra.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Hoạt động khám phá 2

Phương pháp giải

Đọc bảng thống kê

Lời giải chi tiết

a) Các loại mức độ thể hiện sự yêu thích đối với môn bóng đá của 5 học sinh trên là: không thích, thích, rất thích.

b) Có 3 học sinh nam, 2 học sinh nữ được điều tra.

c) Độ tuổi trung bình của các bạn được điều tra là: (13+14+14+12+14): 5 \( \approx \) 13 (tuổi) 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Hoạt động khám phá 2 trang 89 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Bài tập SGK khác

Hoạt động khám phá 1 trang 89 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 1 trang 90 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 2 trang 91 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 3 trang 91 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Vận dụng 1 trang 91 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Hoạt động khám phá 3 trang 92 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 4 trang 93 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Vận dụng 2 trang 93 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 1 trang 93 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 2 trang 94 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 3 trang 94 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 4 trang 94 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 5 trang 95 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 6 trang 95 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 1 trang 100 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 2 trang 100 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 3 trang 100 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 4 trang 101 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 5 trang 101 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 6 trang 101 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON