ON
ADMICRO

Hỏi đáp về Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ và Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân - Đại số 7

Trong quá trình học bài Toán 7 Bài 4 Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ - Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (2176 câu):

 • Nguyễn Thanh Hà Cách đây 3 năm

  Câu 5 :A= 561 + 2531 + 12521 . CMR A chia hết cho 31

  22/01/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Quynh Nhu Cách đây 3 năm

  Tìm A biết

  A=a/b+c=b/a+c=a+b

  22/01/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 3 năm

  cho 3 số thực x; y ; z thỏa mãn 2012 (x+y) = 2013(y+z) = 2014(z+x)

  CMR:

  x-y / 1006 = z-x / 1007

  23/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Vàng Cách đây 3 năm

  Tìm các số(nghiệm) x , y , z trong phương trình sau :

  \(x^{2016}+\left|y-2015\right|+\sqrt{z^2+4}=2\)

  03/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tieu Dong Cách đây 3 năm

  Gía trị tuyệt đối của số hữu tỉ x được xác định như thế nào

   

  24/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Bảo Khánh Cách đây 3 năm
  1. TÌm x:

  ||1.x|-15|=10

  31/12/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Minh Tú Cách đây 3 năm

  tìm xez , biết 

  a) |x - 3 | - 7 = 13

  b) 72 - 3 . | x + 1 | = 9

  c) 17 - ( 43 - |x| ) = 45 

  d) 3 | x - 1 | - 5 = 7 

  e) -12 ( x - 5 ) + 7 (3 - x ) = 5

  31/12/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Tín Cách đây 3 năm

  |x-1|+|x-4|=3x

  07/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cuc trang Cách đây 3 năm

  Tìm giá trị nhỏ nhất của các biếu thức sau:

  A= | x+4| - 2016

  07/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Cách đây 3 năm

  Tìm giá trị nhỏ nhất của các biếu thức sau:

  3) A= | x-3| -7

  4) A= | x-5| + 2015

   

  07/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Giang Cách đây 3 năm

  Tìm giá trị nhỏ nhất của các biếu thức sau:

  1) A= | x| + 5

  2) A= | x+ 1| + 4

   

  07/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Bảo Trâm Cách đây 3 năm

  7) | 1/4x - 3/4| = 4/ 5 x- 2/5

  8) | 2x-1| =x

  9) | x+ 2| = 2x

  07/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thủy tiên Cách đây 3 năm

  `4) | 3-2x| =4/3

  5) | x-1| = 2x+3

  6) | 1/3x-4/3| =1-4/3x

  07/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Goc pho Cách đây 3 năm

  Tìm x biết:

  1) | 2x-1| = -19 -x

  2) | 4- 3x| = 2x- 10

  3) | x| = 3+ 2x

  07/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • le Van Doan Cách đây 3 năm

  Tìm x biết;

  x+y+z=30 và 1/x+1/y+1/z=1/6

  25/07/2018 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Yêu Tiếng Anh Cách đây 3 năm

  Cho B=2/1.4/3.6/5.8/7.10/9.....100/9

  Crm 12

  17/07/2018 |    3 Trả lời

  Theo dõi (1)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khôi Đăng Cách đây 3 năm

  Cho tam giác ABC. Vẽ ra ngoài tam giác đó các tam giác ABm và ACN vuông cân ở A.Gọi D, E, F luần lượt là trung điểm của MB, BC, CN.

  CM

  a)BN=CM

  b)BN vuông góc với CM

  c)Tam giác DE là tam giác vuông cân

  16/07/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • ngọc trang Cách đây 4 năm

  ai đó giải hộ e bài này vs, bí rùi huhucrying

  Chứng minh rằng: \(M = \frac{x}{{x + y + z}} + \frac{y}{{x + y + t}} + \frac{z}{{y + z + t}} + \frac{t}{{x + z + t}}\)có giá trị không phải là  số tự nhiên.( x, y, z, t \(\in {N^*}\)).

  29/03/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach dang Cách đây 4 năm

  giải hộ e bài này vs ạ

  Cho ba số a, b, c thõa mãn: \(0 \le a \le b + 1 \le c + 2\) và  a + b + c = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của c.

  29/03/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • khanh nguyen Cách đây 4 năm

  ai giải dùm mình 2 câu này vs

  a. Tìm x, y, z, biết: 2x = 3y; 4y = 5z và x + y + z = 11

  b. Tìm x, biết: \(\left| {x + 1} \right| + \left| {x + 2} \right| + \left| {x + 3} \right| = 4x\)

  29/03/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hành thư Cách đây 4 năm

  giúp em nhanh với mấy anh chị ơi hic

  Tìm x, y, z biết: \(\frac{{x + 1}}{2} = \frac{{y + 2}}{3} = \frac{{{z^2} + 3}}{4}\) và \(x - 2y + 3{z^2} = 18\)

  28/03/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 4 năm

  Khó quá, mọi người giúp vs

  Tính giá trị biểu thức \(A = \frac{1}{4} + \frac{1}{{28}} + \frac{1}{{70}} + ... + \frac{1}{{10300}}\)

  28/03/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mochi Jimin Cách đây 4 năm

  mình cần đáp án gấp giải giúp mình với ạ

  /x-8/+x =5

  22/09/2017 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • na na Cách đây 4 năm

  Có bạn nào rảnh làm chung toán với mình hk? Xong rồi mình dò đáp án nha. Bài này nhiều phân số nhìn rối quá mình sợ sai quá nè. 

  Cho \(x = \frac{{1 - \frac{1}{{1 + \frac{1}{2}}}}}{{1 + \frac{1}{{1 - \frac{1}{2}}}}};\,\,\,\,\,\,\,y = 1 - \frac{1}{{1 - \frac{1}{{1 - \frac{1}{2}}}}}\)

  Tính \(x - y;\,\,x + y;\,\,\,x.y;\,\,\,\frac{x}{y}\)

  08/09/2017 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thị Thùy Dương Cách đây 4 năm

  Tìm x, biết:

  a) |3x2|x>1

  b) |3x5|+|2x+3|=7

  02/09/2017 |    2 Trả lời

  Theo dõi (1)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)