ADMICRO

Hỏi đáp về Nhân, chia số hữu tỉ - Đại số 7

Trong quá trình học bài Toán 7 Bài 3 Nhân, chia số hữu tỉ nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (837 câu):

VIDEO
 • hành thư Cách đây 2 năm

  \(\left(5x-1\right)\)\(\left(2x-\frac{1}{3}\right)\)=0

  18/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  thuy tien Cách đây 2 năm

  tính nhanh:\(\left(\frac{-3}{7}+\frac{5}{11}\right):\frac{4}{31}+\left(\frac{-4}{7}+\frac{6}{11}\right):\frac{4}{31}\)

  19/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 2 năm

  a) Cho x, y \(\in\) R. Chứng minh cồn thức : (x + y)2 = x2 + 2xy + y2

  b) Áp dụng công thức trên chứng minh | x + y | \(\le\) | x | + | y |

  c) Áp dụng hệ thức ở câu b. Tìm giá trị nhỏ nhất của A = | x - 2017 | + | x - 1 |

  19/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoài Thương Cách đây 2 năm

  \(\frac{4,5:\left[47,375-\left(26\frac{1}{3}-18.0,75\right).2,4:0,88\right]}{17,81:1,37-23\frac{2}{3}:1\frac{5}{6}}\)

  19/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Spider man Cách đây 2 năm

  A=1+\(\frac{1}{2}\cdot\left(1+2\right)+\frac{1}{3}\cdot\left(1+2+3\right)+......+\frac{1}{16}\cdot\left(1+2+3+...+16\right)\)

  \(\cdot\)là nhân

  19/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 2 năm

  Tính.

  \(\frac{\frac{3}{7}-\frac{3}{11}+\frac{3}{13}}{\frac{5}{7}-\frac{5}{11}+\frac{5}{13}}+\frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}}{\frac{5}{4}-\frac{5}{6}+\frac{5}{8}}\)

  giúp m nha !!!

  19/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hiền Cách đây 2 năm

  Cho :

  \(M=133.\left(\frac{1}{1.1996}+\frac{1}{2.1997}+\frac{1}{3.1998}+...+\frac{1}{21.2016}\right)\)

  \(N=\frac{7}{5}.\left(\frac{1}{1.22}+\frac{1}{2.23}+...+\frac{1}{1995.2016}\right)\)

  So sánh M và N

  19/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Thị Nhàn Cách đây 2 năm

  \(Tính\left(\frac{1}{2}-1\right).\left(\frac{1}{3}-1\right)...\left(\frac{1}{2016}-1\right).\left(\frac{1}{2017}-1\right)\)

  19/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh dương Cách đây 2 năm

  Tìm X

  \(\frac{1}{4}\cdot\frac{2}{6}\cdot\frac{3}{8}\cdot\frac{4}{10}\cdot\frac{5}{12}\cdot.......\cdot\frac{30}{62}\cdot\frac{31}{64}=4^x\)

  19/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 2 năm

  Thực hiện phép tính một cách hợp lí:

  \(\frac{2.2012}{1+\frac{1}{1+2}+\frac{1}{1+2+3}+...+\frac{1}{1+2+...+2012}}\)

  01/02/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cam Ngan Cách đây 2 năm

  tim x thuoc Q

   a/ (2x-1)=-8                          b/ \(7.3^x=5.3^7+2.3^7\)
   

  30/06/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hong Van Cách đây 3 năm

  a, Cho biểu thức P= 2x -3/ 5x +1 .Tìm giá trị của x để:

   1,P=0

  2,P>0

  3,P<0

  b, Cho biểu thức Q=x mũ 2 - 2/5 x

  1,Q =0

  2,Q >0

  3,Q<0

  07/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Truc Ly Cách đây 3 năm

  Không tính giá trị. So sánh

  A=20142014×20142016 và B= 201420152

  07/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Thảo Trang Cách đây 3 năm

  nhan tien cho mk hoi cau nay luon

  mk cung iet nhung mk ko chac lam bn lam mau giup mk nhe

  a,(2x-3)2=36

  b,(x+2)4=16

  c,(3x+2)3-7=74

  07/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tay Thu Cách đây 3 năm

  cac bn oi giup mk voi

  b1 tim x biet

  a,3x+2+3x+1+3x=117

  b,32x+1=1/81

  c,(x+2)4=16

  07/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngoc Nga Cách đây 3 năm

  Tìm x

   x+ ( x+1 ) + x+2 ) + ... + ( x+ 2003) = 2004

  07/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thúy ngọc Cách đây 3 năm

  tìm giá trị nhỏ nhất sao cho x^2+7x-2

   

  07/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Phương Khanh Cách đây 3 năm

  Thực hiện phép tính

  ( x - 1).( x +1). ( x + 2)

  07/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bala bala Cách đây 3 năm

  tìm x,y biết :

  \(\frac{x}{2}=\frac{y}{4}\) và x4 . y4 = 16

  07/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Tín Cách đây 3 năm

  tìm x: 

  \(\frac{x-3}{x+5}=\frac{5}{7}\)

  07/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Ha Cách đây 3 năm

  1, Tìm x

  a, (3x^2-50)^2=5^4

  2, Rút gọn

  a, (3^4-3^3)^4/27^3

  b, 25^3/(5^5-5^3)^2

  3, Thực hiện phép tính

  a, (-1/3)^2 . 9 - (1/2)^3 .16 +(2:1/2^2)

  b, (3/7)^10 . (7^5)^9 : (9/25)^5

  c, (0,25)^5 . 2^11 : (1/3)^2

  07/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 3 năm

  Tìm x biết:

    \(\left(2x-3\right)^2\)= 36

  07/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cam Ngan Cách đây 3 năm

  Tính \(M=\frac{8^{20}+4^{20}}{4^{25}+64^5}\)

  07/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bich thu Cách đây 3 năm

  2, Tìm x biết :

  a, \(\frac{x}{4}\) = \(\frac{3}{2}\) 

  b, \(\frac{x}{16}=\frac{9}{x}\) 

  c, \(\frac{x^2}{6}=\frac{24}{25}\)

  d, \(\frac{72-9}{7}=\frac{x-40}{9}\)leubanhqua

  07/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai Cách đây 3 năm

  tìm giá trị lớn nhất của \(\left|x^2+2015\right|-3\)

  07/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON