ADMICRO

Hỏi đáp về Nhân, chia số hữu tỉ - Đại số 7

Trong quá trình học bài Toán 7 Bài 3 Nhân, chia số hữu tỉ nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (837 câu):

VIDEO
 • Nguyễn Thị Thu Huệ Cách đây 2 năm

  Bài 1: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi chia a cho \(\dfrac{3}{5}\)\(1\dfrac{3}{7}\)ta đều được kết quả là các số tự nhiên.

  Bài 2: Tính tổng của tất cả các số có 4 chữ số khác nhau được lập từ 4 chữ số sau: 1;2;3;4.

  Bài 3: Từ 5 chữ số 1;2;3;4;5 có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 2?

  Mấy bạn CTV hoặc ôn HSG môn Toán thì vào giúp mk với nhé.Mk sắp thi rùi.Cảm ơn các bạn trước nha.

  11/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Mai Vàng Cách đây 2 năm

  1. Tìm x biết :

  \(\dfrac{x+5}{2005}\)+\(\dfrac{x+6}{2004}\)+\(\dfrac{x+7}{2003}\)= -3

  11/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Thảo Cách đây 2 năm

  \(\frac{2011}{1.2}+\frac{2011}{3.4}+\frac{2011}{5.6}+...+\frac{2011}{1999.2000}\)

  11/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Long lanh Cách đây 2 năm

  Thực hiện phép tính

  1) 5\(\dfrac{25}{7}\)+ \(\dfrac{27}{23}\)+0.5-\(\dfrac{5}{27}\)+\(\dfrac{16}{23}\)

  2) (-0.75 - \(\dfrac{1}{4}\)) : (-5) + \(\dfrac{1}{15}\) -(-\(\dfrac{1}{5}\)) : (-3)

  11/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 2 năm

  Tinhs A=\(\left(\dfrac{5}{2}-\dfrac{2}{5}+\dfrac{1}{10}\right):\left(\dfrac{5}{2}-\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{32}\right)\)

  12/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu trang Cách đây 2 năm

  \(3\frac{1}{417}\). \(\frac{1}{762}\)-\(\frac{1}{139}\).\(4\frac{761}{762}\)-\(\frac{4}{417.762}\)+\(\frac{5}{139}\)( tính nhanh)

  12/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Vinh Cách đây 2 năm

  \(B=\dfrac{2011}{1.2}+\dfrac{2011}{3.4}+\dfrac{2011}{5.6}+...+\dfrac{2011}{1999.2000}\)

  \(C=\dfrac{2012}{1001}+\dfrac{2012}{1002}+\dfrac{2012}{1003}+...+\dfrac{2012}{2000}\)

  Hãy tính b và c giúp mình nhé

  12/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Gia Bảo Cách đây 2 năm

  BT: Rút gọn: \(A=\dfrac{\left(1+2+3+...+99+100\right)\times\left(\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{2}\right)\times\left(63\times1.2-21\times3,6+1\right)}{1-2+3-4+5-6+...+99-100}\)

  Giúp mình với mình cần gấp!!! Tối mai mình học rồi!!! Cảm ơn các bạn nhiều!!!hahagianroibucminh

  12/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Thảo Cách đây 2 năm

  Tìm x,y thuộc N biết: 36 - y2 = 8(x-2010)2

  12/12/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 3 năm
  Bài 16 (Sách bài tập - tập 1 - trang 9)

  Tìm \(x\in Q\), biết rằng :

  a) \(\dfrac{11}{12}-\left(\dfrac{2}{5}+x\right)=\dfrac{2}{3}\)

  b) \(2x\left(x-\dfrac{1}{7}\right)=0\)

  c) \(\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{4}:x=\dfrac{2}{5}\)

  07/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang Cách đây 3 năm
  Bài 15 (Sách bài tập - tập 1 - trang 9)

  Tìm tập hợp các số nguyên x, biết rằng :

  \(4\dfrac{5}{9}:2\dfrac{5}{18}-7< x< \left(3\dfrac{1}{5}:3,2+4,5.1\dfrac{31}{45}\right):\left(-21\dfrac{1}{2}\right)\)

  07/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy tien Cách đây 3 năm
  Bài 14 (Sách bài tập - tập 1 - trang 9)

  Tính giá trị của các biểu thức A, B, C rồi sắp xếp các kết quả tìm được theo thứ tự từ nhỏ đến lớn :

  \(A=\dfrac{2}{3}+\dfrac{3}{4}.\left(\dfrac{-4}{9}\right)\)

  \(B=2\dfrac{3}{11}.1\dfrac{1}{12}.\left(-2,2\right)\)

  \(C=\left(\dfrac{3}{4}-0,2\right).\left(0,4-\dfrac{4}{5}\right)\)

  07/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thùy trang Cách đây 3 năm
  Bài 13 (Sách bài tập - tập 1 - trang 9)

  Điền số nguyên thích hợp vào ô trống :

  \(\dfrac{1}{2}-\left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}\right)< ...........< \dfrac{1}{48}-\left(\dfrac{1}{16}-\dfrac{1}{6}\right)\)

  07/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Quá Cách đây 3 năm
  Bài 12 (Sách bài tập - tập 1 - trang 8)

  Điền các số hữu tỉ thích hợp vào các ô trống trong hình tháp dưới đây :

  07/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoai Hoai Cách đây 3 năm
  Bài 11 (Sách bài tập - tập 1 - trang 8)

  Viết số hữu tỉ \(\dfrac{-7}{20}\) dưới dạng sau đây :

  a) Tích của hai hữu tỉ

  b) Thương của hai số hữu tỉ

  c) Tổng của một số hữu tỉ dương và một số hữu tỉ âm

  d) Tổng của hai số hữu tỉ âm trong đó một số là \(\dfrac{-1}{5}\)

  07/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tra xanh Cách đây 3 năm
  Bài 10 (Sách bài tập - tập 1 - trang 8)

  a) \(\dfrac{-1}{39}+\dfrac{-1}{52}\)

  b) \(\dfrac{-6}{9}+\dfrac{-12}{16}\)

  c) \(\dfrac{-2}{5}-\dfrac{-3}{11}\)

  d) \(\dfrac{-34}{37}.\dfrac{74}{-85}\)

  e) \(\dfrac{-5}{9}:\dfrac{-7}{18}\)

  07/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Trang Cách đây 2 năm

  Cmr: \(\dfrac{3}{1^2.2^2}+\dfrac{5}{2^2.3^2}+\dfrac{7}{3^2.4^2}+...+\dfrac{19}{9^2.10^2}< 1\)

  13/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhi Cách đây 2 năm

  Cho \(M=\dfrac{1}{1.2}+\dfrac{1}{2.3}+...+\dfrac{1}{37.38}\)

  \(N=\dfrac{1}{20.38}+\dfrac{1}{21.37}+...+\dfrac{1}{38.20}\)

  Chứng minh \(\dfrac{M}{N}\) là một số nguyên.

  13/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trieu Tien Cách đây 2 năm

  Nếu 0<a<b<c<d<e<f và (a - b)(c - d)(e - f)x=(b - a)(d - c)(f - e) thì x = ?

  (Giải giúp mình với mình sắp thi rùi!)

  13/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A La Cách đây 2 năm

  B=\(\dfrac{2011}{1.2}+\dfrac{2011}{3.4}+\dfrac{2011}{5.6}+...+\dfrac{2011}{1999.2000}\)

  hãy tính B giúp mk nhé

  13/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Truc Cách đây 2 năm

  Giá trị biểu thức: A= \(\frac{1}{19}\)+ \(\frac{9}{19.29}\)+\(\frac{9}{29.39}\)+...+\(\frac{9}{1999.2009}\)

  13/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Co Nan Cách đây 2 năm

  Tìm các số nguyên x sao cho :
  \(\left(x^2-1\right)\cdot\left(x^2-4\right)\cdot\left(x^2-7\right)\cdot\left(x^2-10\right)\) < 0

  13/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Spider man Cách đây 2 năm

  Luyện thi violympic Toán lớp 7 vòng 17

  Tính.(giải chi tiết giúp mình nhé)

  16/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Nguyên Cách đây 2 năm

  M=(\(\dfrac{0,4-\dfrac{2}{9}+\dfrac{2}{11}}{1,4-\dfrac{7}{9}+\dfrac{7}{11}}\)-\(\dfrac{\dfrac{1}{3}-0,25+\dfrac{1}{5}}{1\dfrac{1}{6}-0,875+0,7}\)):\(\dfrac{2014}{2015}\)

  16/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huong Duong Cách đây 2 năm

  Cho A=\(\frac{34}{7.13}+\frac{51}{13.22}+\frac{85}{22.37}+\frac{68}{37.49};\)B=\(\frac{39}{7.16}+\frac{65}{16.31}+\frac{52}{31.43}+\frac{26}{43.49}.\)Tính \(\frac{A}{B}?\)

  16/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON