YOMEDIA
VIDEO

Cho hai góc kề bù xoy và yoz, Om, On là phân giác góc xoy và yoz

Cho hai góc kề bù xoy và yoz. Gọi Om, On là phân giác góc xoy và yoz

a) Tìm số đo góc mon

b) Vẽ góc zoy' đối đỉnh với góc xoy, Om' là tia đối tia Om. Chứng minh:

Om' là phân giác góc y'oz

On là phân giác góc mom'

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (2)

 
 
 
 • Hình:

  z O x y m m' y' n

  Giải:

  a) Ta có:

  \(\widehat{yOn}=\dfrac{1}{2}\widehat{yOz}\)

  \(\widehat{yOm}=\dfrac{1}{2}\widehat{yOx}\)

  Vì Oy nằm giữa Ox và Oz

  => Oy nằm giữa Om và On

  Ta có đẳng thức:

  \(\widehat{yOn}+\widehat{yOm}=\widehat{mOn}\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}\widehat{yOz}+\dfrac{1}{2}\widehat{yOx}=\widehat{mOn}\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}\left(\widehat{yOz}+\widehat{yOx}\right)=\widehat{mOn}\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}.180^0=\widehat{mOn}\)

  \(\Leftrightarrow\widehat{mOn}=90^0\)

  b) Ta có:

  \(\widehat{xOy}\)\(\widehat{zOy'}\) đối nhau

  Mà Om là phân giác \(\widehat{xOy}\)

  Mặt khác Om' đối Om

  => Om' là phân giác \(\widehat{zOy'}\) (*)

  Từ (*) \(\Rightarrow\widehat{zOm'}=\widehat{mOy}\left(=\dfrac{1}{2}\widehat{xOy}\right)\) (1)

  Lại có: \(\widehat{zOn}=\widehat{nOy}\) (On là phân giác góc yOz) (2)

  Cộng (1) với (2), được:

  \(\widehat{m'On}=\widehat{nOm}\)

  Mà On nằm giữa Om và Om'

  => On là phân giác góc mOm'

  Vậy ...

    bởi Truong CongDinh 06/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1