Bài tập 33 trang 67 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 33 tr 67 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy và đánh dấu các điểm \(A\left( {3; - \frac{1}{2}} \right);\,\,B\left( { - 4;\frac{2}{4}} \right);\,C\left( {0;2,5} \right).\)

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33

Bài tập 33 trang 67 SGK Toán 7 Tập 1

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 67 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 33 trang 67 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hình vẽ, đáp án nào sau đây không đúng?

  • A. E(-2; 0)
  • B. M(0; 2)
  • C. P(4; -3)
  • D. Q(0; 3)
 • Suong dem
  Bài 6.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 77)

  Trong mặt phẳng tọa độ cho các điểm \(M\left(2;3\right),N\left(-2;3\right),P\left(2;-3\right),Q\left(-2;-3\right)\). Các đoạn thẳng song song với trục hoành là :

  (A) MP và QP                                 (B) MP                           (C) PQ                             (D) NP và MQ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên
  Bài 6.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 77)

  Xem hình bs 1 và điền Đ, S vào ô trống trong bảng sau :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng
  Bài 6.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 76)

  Điền vào chỗ trống các từ thích hợp :

  Trên mặt phẳng tọa độ :

  a) Mỗi điểm M xác định .............\(\left(x_0,y_0\right)\). Ngược lại, mỗi cặp \(\left(x_0,y_0\right)\) .............điểm M

  b) Cặp số \(\left(x_0,y_0\right)\) là tọa độ của điểm M, \(x_0\) là ....................và \(y_0\) là ...................của điểm M

  c) Điểm M có tọa độ ..................được kí hiệu là M\(\left(x_0,y_0\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn