Bài tập 33 trang 67 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 33 tr 67 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy và đánh dấu các điểm \(A\left( {3; - \frac{1}{2}} \right);\,\,B\left( { - 4;\frac{2}{4}} \right);\,C\left( {0;2,5} \right).\)

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33

Bài tập 33 trang 67 SGK Toán 7 Tập 1

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 67 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Hoa Lan

  vẽ đồ thị hàm số sau

  y=3x

  y=-3x

  y=1/2x

  y=-1/2x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem
  Bài 6.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 77)

  Trong mặt phẳng tọa độ cho các điểm \(M\left(2;3\right),N\left(-2;3\right),P\left(2;-3\right),Q\left(-2;-3\right)\). Các đoạn thẳng song song với trục hoành là :

  (A) MP và QP                                 (B) MP                           (C) PQ                             (D) NP và MQ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên
  Bài 6.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 77)

  Xem hình bs 1 và điền Đ, S vào ô trống trong bảng sau :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời