YOMEDIA
UREKA

Bài tập 37 trang 68 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 37 tr 68 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Hàm số y được cho trong bảng sau:

   x   

0

1    

2     

3    

4    

y

0     

2

4

6

8

a) Viết tất cả các cặp giá trị tương ứng (x;y) của hàm số trên.

b) Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và xác định các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng của x và y ở câu a.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37

Câu a:

Tất cả các cặp giá trị tương ứng (x;y) là: (0;0), (1;2); (2; 4); (3; 6); (4; 8).

Câu b:

Trên hình vẽ 0, A, B, C, D là vị trí của các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng của x và y trong câu a.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37 trang 68 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF