Bài tập 37 trang 68 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 37 tr 68 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Hàm số y được cho trong bảng sau:

   x   

0

1    

2     

3    

4    

y

0     

2

4

6

8

a) Viết tất cả các cặp giá trị tương ứng (x;y) của hàm số trên.

b) Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và xác định các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng của x và y ở câu a.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37

Câu a:

Tất cả các cặp giá trị tương ứng (x;y) là: (0;0), (1;2); (2; 4); (3; 6); (4; 8).

Câu b:

Trên hình vẽ 0, A, B, C, D là vị trí của các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng của x và y trong câu a.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37 trang 68 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 37 trang 68 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Vẽ tam giác ABC biết A(-1; 2), B(-2; -1), C(3; 0). Hãy chọn hình vẽ đúng 

  • A. Hình 1
  • B. Hình 2
  • C. Hình 3
  • D. Hình 4

Được đề xuất cho bạn