RANDOM

Bảo Ngân Nguyễn's Profile

Bảo Ngân Nguyễn

Bảo Ngân Nguyễn

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 20
Điểm 87
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Bảo Ngân Nguyễn đã trả lời trong câu hỏi: Nêu tác hại của sâu, bệnh đói với cây trồng ? Cách đây 1 năm

  Khi bị sâu, bệnh phá hại, cây trồng sinh trưởng, phát triển kém, năng suất và chất lượng nông sản giảm, thậm chí không cho thu hoạch

Điểm thưởng gần đây (19)

 • Bảo Ngân Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Bảo Ngân Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Bảo Ngân Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Bảo Ngân Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Bảo Ngân Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Bảo Ngân Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Bảo Ngân Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Bảo Ngân Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Bảo Ngân Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Bảo Ngân Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1