AMBIENT

Bài tập 9 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 9 tr 105 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

 Xem hình 11 và gọi tên: 

a. Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

b. Hai bộ ba điểm không thẳng hàng.

Bài tập 9 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Câu a:

Các bộ ba điểm thẳng hảng trong hình 11(SGK) là : A,E,B; B,D,C; D,E,G.

Câu b:

Hai bộ ba điểm không thẳng hàng trong hình 11(SGK) là: A,B,C; A,B,D.

Ngoài ra còn có 15 bộ ba điểm không thẳng hàng khác nữa.

Lưu ý: Để tìm bộ 3 thẳng thàng, ta tìm trên mỗi đường thẳng. Để chỉ ra một bộ 3 điểm không thẳng hàng, ta nên lấy 2 điểm cùng thuộc một đường thẳng sau đó lấy điểm thứ 3 không thuộc đường thẳng trên.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Dương Quá
  Bài 8 (Sách bài tập - tập 1 - trang 122)

  Vẽ ba điểm M, N, P thẳng hàng sao cho :

  a) N, P nằm cùng phía đối với M

  b) M, P nằm khác phía đối với N

  c) M nằm giữa N và P

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy
  Bài 7 (Sách bài tập - tập 1 - trang 122)

  Xem hình 4.

  Hãy đọc tên :

  a) Một số bộ ba điểm thẳng hàng

  b) Các bộ bốn điểm thẳng hàng 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>