Bài tập 10 trang 106 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 10 tr 106 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Vẽ:

a. Ba điểm M,N,P thẳng hàng.

b. Ba điểm C,E,D thẳng hàng và sao cho điểm E nằm giữa hai điểm C và D.

c. Ba điểm T,Q,R không thẳng hàng.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Em có thể vẽ hình như sau: 

Bài tập 10 trang 106 SGK Toán 6 Tập 1

Lưu ý. Ta nên vẽ đường thẳng trước, sau đó vẽ điểm theo yêu cầu.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 106 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 10 trang 106 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hình vẽ sau:

  Kể tên các điểm nằm giữa A và D

  • A. N, B, C
  • B. B, C, D
  • C. N
  • D. B, C
 • Nguyễn Hạ Lan

  Với 7 điểm hãy vẽ hình được 6 bộ 3 điểm thẳng hàng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Cho AB=3,5cm;BC=2cm;CD=3cm;BD=5cm;AD=4cm.Hỏi 3 điểm nào thẳng hàng?ko thẳng hàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang
  Bài 2.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 124)

  Đố vui :

  Một người quan sát một đàn vịt bơi và nói :

  "Một con bơi trước, trước 2 con

  Một con bơi giữa, giữa 2 con

  Một con bơi sau, sau hai con"

  Nghe vậy, bạn An cho rằng đàn vịt có đúng 3 con. Theo em, tại sao bạn An khẳng định như vậy ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà
  Bài 2.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 124)

  Mỗi câu sau đây là đúng hay sai ?

  a) Ba điểm phân biệt là ba điểm thẳng hàng

  b) Trong ba điểm phân biệt luôn có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại

  c) Với ba điểm phân biệt có hai điểm nằm về cùng phía đối với điểm còn lại 

  d) Với ba điểm thẳng hàng phân biệt luôn có hai điểm nằm khác phía với điểm còn lại

  e) Với ba điểm thẳng hàng phân biệt luôn có hai điểm nằm về phía cùng phía đối với điểm còn lại

  f) Với ba điểm A, B, C thẳng hàng thì điểm B luôn nằm giữa hai điểm A, C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu
  Bài 2.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 123)

  Vẽ từng hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây :

  a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng và điểm C nằm giữa hai điểm A và B

  b) Ba điểm M, N, P thẳng hàng và hai điểm M, N nằm cùng phía đối với điểm P

  c) Ba điểm X, Y, Z thẳng hàng và hai điểm X, Y nằm khác phía đối với điểm Z

  d) Bốn điểm E, F, G, H cùng thuộc một đường thẳng và điểm G nằm giữa hai điểm E, F còn hai điểm E, H nằm khác phía đối với điểm F

  e) Bốn điểm R, S, T, U cùng nằm trên một đường thẳng và hai điểm T, S nằm về cùng phía so với điểm U còn hai điểm R, T nằm khác phía đối với điểm U

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn