YOMEDIA

Hỏi đáp về Ba điểm thẳng hàng - Hình học 6

Trong quá trình học bài Ba điểm thẳng hàng nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ATNETWORK

Danh sách hỏi đáp (41 câu):

NONE
 • Mai Đào Cách đây 3 năm

  20/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Trieu Tien Cách đây 3 năm

  19/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Thanh Hà Cách đây 3 năm

  Câu 1:Trên tia Ox  lấy hai điểm A,B sao cho OA=3cm,OB=7cm.Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC=3cm.Chứng minh A là trung điểm của OC

  08/01/2021 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trịnh Lan Trinh Cách đây 4 năm

  Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

  A. Ba điểm D; E; B thẳng hàng.     

  B. Ba điểm C; E; A không thẳng hàng.

  C. Ba điểm A; B; F thẳng hàng.     

  D. Ba điểm D; E; F thẳng hàng

   

  27/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trịnh Lan Trinh Cách đây 4 năm

  Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

  26/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Gia Bảo Cách đây 4 năm

  Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

  26/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Bảo Việt Cách đây 4 năm

  A.

  Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

  B.

  Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

  C.

  Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

  D.

  Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

  27/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Bảo Việt Cách đây 4 năm

  A. Nếu ba điểm cùng một đường thẳng thì ba điểm đó không thẳng hàng.

  B. Nếu ba điểm không cùng một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng.

  C. Nếu ba điểm cùng một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng.

  D. Cả ba đáp án trên đều sai

  27/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Ly Cách đây 5 năm
  Đề thi học kỳ I toán lớp 6

  08/12/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Phương Thảo Cách đây 5 năm

  Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. Biết AB = 6cm, BC = 6cm thì:

    


  A. AC = 0 cm.

  B. AC = 12cm.

  C. AC = 24cm.

  D. AC = 18cm.

  09/01/2019 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 6 năm

  ​1. a ) Em vẽ vào vở theo các diễn đạt sau.

  - Ba điểm X , Y , Z thẳng hàng và điểm Ý nằm giữa 2 điểm X và Z

  - Ba điểm X , Z , U không thẳng hàng

  - Ba điểm X , Y , T thẳng hàng và điểm T nằm giữa 2 điểm X và Y

  b) Dựa vào hình vừa vẽ được cho biết

  - các bộ ba điểm thẳng hàng

  - các bộ ba điểm không thẳng hàng

  - điểm nằm giữa 2 điểm khác

  - hai điểm nằm cùng phía đối với điểm Z

  - hai điểm nằm khác phía đối với điểm Y

  c) Vẽ bốn điểm M , N , P , Q ;trong đó chỉ có ba điểm M , N , P thẳng hàng.

  - Vẽ và kể tên các đoạn thẳng có 2 đầu mút trong số các điểm M , N , P , Q.

  - Về các đường thẳng , mới dùng đi qua hai trong số các điểm M , N P , Q .Khi đó , kể tên các đường thẳng phân biệt.

  Giúp mình nha

  20/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 6 năm

  Vẽ ba điểm A , B , C và ba đường thẳng a , b ,c

  16/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vân Cách đây 6 năm

  Chì hình vẽ. Hãy kể tên các bộ 3 điểm thẳng hàng

  A B C D I K

  20/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lệ Diễm Cách đây 6 năm

  hoi3 diem A,B,C co thang hang ko,neu a/AB=1/2,BC=1/3,CA=1/6(cm)

  20/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa Hong Cách đây 6 năm

  Dựa vào hình vẽ, rồi điền vào chỗ trống(...)

  điểm B nằm..............................................................................hai điểm A và C

  B A C

  16/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh Cách đây 6 năm

  Dựa vào hình vẽ. Hãy điền vào chỗ trống (............) để được câu đúng:

  B A C

  Điểm B nằm ........................................................................ hai điểm A và C

  17/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 6 năm

  cho 4 diem a,b,c,d trong do ko có 3 điểm nào thẳng hàng . tìm điểm o sao cho 3 điểm a , o ,c và 3 điểm b,o,d thẳng hàng . giúp với còn 3 phút nữa đi học huhuhuhu

  20/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • can tu Cách đây 6 năm

  Nêu cách vẽ 3 điểm thẳng hàng?

  Nêu cách vẽ 3 điểm không thẳng hàng?

  20/09/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • can chu Cách đây 6 năm

  bài 1

  cho n điểm , trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng .Qua hai điểm ta vẽ được 1 đường thẳng .Biết rằng có 435 đường thẳng tạo thành .Tìm n

  bài 2

  cho 2 tia Ox và Oy .Lấy A thuộc Ox , B thuộc Oy hãy xét vị trí 3 điểm A,O,B

  bài 3

  cho đường thẳng xy . Lấy O không thuộc xy .Điểm A thuộc xy và điểm B trên tia Ay (B \(\) A)

  a)Kể tên các tia đối nhau , các tia trùng nhau

  b)kể tên hai tia ko trùng nhau , ko đối nhau

  bài 4

  Vẽ hai đường thẳng m,n và x,y cắt nhau tại O

  a)kể tên các tia đối nhau

  b)trên tia Ox lấy P ,trên tia Om lấy điểm E .Hãy tìm vị trí của Q để O nằm giữa P và Q .Tìm vị trí của F để hai tia OE,OX trùng nhau

  03/12/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Sơn Ca Cách đây 6 năm

  Giúp mình bài này với cho 3 điểm thẳng hảng.Biết rằng AB=5cm,BC=2cm,tính độ dài ac

  20/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hạ Lan Cách đây 6 năm

  Với 7 điểm hãy vẽ hình được 6 bộ 3 điểm thẳng hàng.

  20/09/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Sơn Ca Cách đây 6 năm

  Cho AB=3,5cm;BC=2cm;CD=3cm;BD=5cm;AD=4cm.Hỏi 3 điểm nào thẳng hàng?ko thẳng hàng

  14/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang Cách đây 6 năm
  Bài 2.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 124)

  Đố vui :

  Một người quan sát một đàn vịt bơi và nói :

  "Một con bơi trước, trước 2 con

  Một con bơi giữa, giữa 2 con

  Một con bơi sau, sau hai con"

  Nghe vậy, bạn An cho rằng đàn vịt có đúng 3 con. Theo em, tại sao bạn An khẳng định như vậy ?

  20/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Trà Cách đây 6 năm
  Bài 2.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 124)

  Mỗi câu sau đây là đúng hay sai ?

  a) Ba điểm phân biệt là ba điểm thẳng hàng

  b) Trong ba điểm phân biệt luôn có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại

  c) Với ba điểm phân biệt có hai điểm nằm về cùng phía đối với điểm còn lại 

  d) Với ba điểm thẳng hàng phân biệt luôn có hai điểm nằm khác phía với điểm còn lại

  e) Với ba điểm thẳng hàng phân biệt luôn có hai điểm nằm về phía cùng phía đối với điểm còn lại

  f) Với ba điểm A, B, C thẳng hàng thì điểm B luôn nằm giữa hai điểm A, C

  20/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phong Vu Cách đây 6 năm
  Bài 2.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 123)

  Vẽ từng hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây :

  a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng và điểm C nằm giữa hai điểm A và B

  b) Ba điểm M, N, P thẳng hàng và hai điểm M, N nằm cùng phía đối với điểm P

  c) Ba điểm X, Y, Z thẳng hàng và hai điểm X, Y nằm khác phía đối với điểm Z

  d) Bốn điểm E, F, G, H cùng thuộc một đường thẳng và điểm G nằm giữa hai điểm E, F còn hai điểm E, H nằm khác phía đối với điểm F

  e) Bốn điểm R, S, T, U cùng nằm trên một đường thẳng và hai điểm T, S nằm về cùng phía so với điểm U còn hai điểm R, T nằm khác phía đối với điểm U

  20/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON