YOMEDIA

Bài tập 8 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 8 tr 105 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Ở hình 10 thì ba điểm A,B,C hay 3 điểm A,M,N thẳng hảng? Lấy thước thẳng để kiểm tra.

Bài tập 8 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Ba điểm A,B,C thẳng hàng; ba điểm A,M,N không thẳng hàng.   

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Phạm Phương Thảo

  Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. Biết AB = 6cm, BC = 6cm thì:

    


  A. AC = 0 cm.

  B. AC = 12cm.

  C. AC = 24cm.

  D. AC = 18cm.

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  ​1. a ) Em vẽ vào vở theo các diễn đạt sau.

  - Ba điểm X , Y , Z thẳng hàng và điểm Ý nằm giữa 2 điểm X và Z

  - Ba điểm X , Z , U không thẳng hàng

  - Ba điểm X , Y , T thẳng hàng và điểm T nằm giữa 2 điểm X và Y

  b) Dựa vào hình vừa vẽ được cho biết

  - các bộ ba điểm thẳng hàng

  - các bộ ba điểm không thẳng hàng

  - điểm nằm giữa 2 điểm khác

  - hai điểm nằm cùng phía đối với điểm Z

  - hai điểm nằm khác phía đối với điểm Y

  c) Vẽ bốn điểm M , N , P , Q ;trong đó chỉ có ba điểm M , N , P thẳng hàng.

  - Vẽ và kể tên các đoạn thẳng có 2 đầu mút trong số các điểm M , N , P , Q.

  - Về các đường thẳng , mới dùng đi qua hai trong số các điểm M , N P , Q .Khi đó , kể tên các đường thẳng phân biệt.

  Giúp mình nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>