ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 2 Ba điểm thẳng hàng

Bài tập trắc nghiệm Hình học 6 Bài 2 về Ba điểm thẳng hàng online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. Nếu ba điểm cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó không thẳng hàng 
  • B. Nếu ba điểm không cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng
  • C. Nếu ba điểm cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng 
  • D. Cả ba đáp án trên đều sai
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
   
   
  • A. A, O, D và B, O, C
  • B. A, O, B và C, O, D
  • C. A, O, C và B, O, D
  • D. A, O, C và B, O, A
  • A. 10
  • B. 11
  • C. 12
  • D. 13
  • A. Ba điểm D, E, B thẳng hàng 
  • B. Ba điểm C, E, A không thẳng hàng 
  • C. Ba điểm A, B, F thẳng hàng 
  • D. Ba điểm D, E, F thẳng hàng 
 • Câu 6:

  Có bao nhiêu bộ điểm thẳng hàng trong hình vẽ dưới đây? 

  • A. 7
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6
 • Câu 7:

  Có bao nhiêu bộ ba điểm không thẳng hàng trong hình vẽ sau:

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6
 • Câu 8:

  Cho 5 điểm A, B, C, D sao cho 3 điểm A, B, C cũng thuộc đường thẳng d, 3 điểm B, C, D thẳng hàng và 3 điểm C, D, O không thẳng hàng. Hỏi diểm nào nằm ngoài đường thẳng d?

  • A. O, A
  • B. O
  • C. D
  • D. C, D
 • Câu 9:

  Cho hình vẽ sau:

  Kể tên các điểm nằm giữa A và D

  • A. N, B, C
  • B. B, C, D
  • C. N
  • D. B, C
 • Câu 10:

  Có bao nhiêu điểm nằm giữa N và D?

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 1
  • D. 0
 • Câu 11:

  Số cặp điểm nằm cùng phía với điểm A là 

  • A. 9
  • B. 18
  • C. 12
  • D. 6
 • Câu 12:

  Trên hình vẽ, điểm B nằm giữa bao nhiêu cặp điểm?

  • A. 10
  • B. 8
  • C. 4
  • D. 6
 

 

YOMEDIA
1=>1