Tìm số đối của: +2, 5, -6, -1, -18

bởi Hoi Ky 01/01/2019

Tìm số đối của: +2, 5, -6, -1, -18.

 

 
 

 

Câu trả lời (8)

 • Các số đối lần lượt là -2, -5, 6, 1, 18 nha!

  bởi Trúc Mi Huỳnh Nguyễn 01/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Số đối của +2 là 2

  Số đối của 5 là -5

  Số đối của -6 là 6

  Số đối của -1 là 1

  Số đối của -18 là 18

  bởi Huỳnh Nguyễn Như Ý 01/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  số đối của: +2, 5, -6, -1, -18 lần lượt là: -2; -5; 6; 1; 18

  bởi Lý Tùng Lâm 01/01/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Thứ tự : -2;-5;6;1;18

  bởi Lê Trần Khả Hân 01/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  

  Số đối của 2 là -2.      

  Số đối của 5 là -5

  Số đối của -6 là 6

  Số đối của -1 là 1

  Số đối của -18 là 18

  bởi Nhâm Thị Vân 01/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  số đối của: 

  2 là -2

  5 là -5 

  -6 là 6 

  -1 là 1 

  -18 là 18

  bởi Vua Ảo Tưởng 02/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan