Bài tập 34 trang 77 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 34 tr 77 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính giá trị của biểu thức:

a) x + (-16), biết x = -4;                              b) (-102) + y, biết y = 2.

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Với x = -4 ta có x + (-16) = -4 + (-16) = - (4 + 16) = -20.

Câu b:

Với y = 2 ta có (-102) + y = (-102) + 2 = - (102 - 2) = -100.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 77 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • thi trang
  Bài 5.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 73)

  Viết ba số tiếp theo của mỗi dãy số sau :

  a) \(-27,-24,-21,.....\)

  b) \(-16,-10,-4,.....\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem
  Bài 5.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 73)

  Nhà toán học Py - ta - go sinh năm 570 trước Công nguyên. Nhà toán học Việt Nam Lương Thế Vinh sinh sau Py-ta-go 2011 năm. Vậy ông Lương Thế Vinh sinh nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn
  Bài 48 (Sách bài tập - tập 1 - trang 73)

  Viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số sau :

  a) \(-4,-1,2,....\) (số hạng sau lớn hơn số hạng trước 3 đơn vị)

  b) \(5,1,-3,....\) (số hạng sau nhỏ hơn số hạng trước 4 đơn vị)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá
  Bài 47 (Sách bài tập - tập 1 - trang 73)

  Tìm số nguyên :

  a) Lớn hơn 0 năm đơn vị

  b) Nhỏ hơn 3 bẩy đơn vị 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang
  Bài 46 (Sách bài tập - tập 1 - trang 73)

  Dự đoán giá trị của số nguyên \(x\) và kiểm tra lại xem có đúng không ?

  a) \(x+\left(-3\right)=-11\)

  b) \(-5+x=15\)

  c) \(x+\left(-12\right)=2\)

  d) \(3+x=-10\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn