Bài tập 32 trang 77 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 32 tr 77 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính:

a) 16 + (-6);         b) 14 + (-6);                   c) (-8) + 12.

 

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

Câu a:

16 + (-6) = 10;              

Câu b:

14 + (-6) = 8;             

Câu c:

(-8) + 12 = 4.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 77 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Cam Ngan
  Bài 5.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 74)

  Viết số \(\left(-17\right)\) thành tổng của hai số nguyên :

  a) Cùng dấu

  b) Cùng dấu và giá trị tuyệt đối của mỗi só đều lớn hơn 5

  c) Khác dấu và giá trị tuyệt đối của mỗi đều nhỏ hơn 20

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang
  Bài 56 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 74)

  Viết mỗi số dưới đây dưới dạng tổng của hai số nguyên bằng nhau : \(10;-8;-16;100\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang
  Bài 55 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 74)

  Thay \(\circledast\) bằng chữ số thích hợp :

  a) \(\left(-\circledast6\right)+\left(-24\right)=-100\)

  b) \(39+\left(-1\circledast\right)=24\)

  c) \(296+\left(-5\circledast2\right)=-206\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang
  Bài 54 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 74)

  Viết số liền trước và số liền sau của số nguyên a dưới dạng tổng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai
  Bài 53 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 74)

  Số tiền của bạn Dũng tăng x nghìn đồng. Hỏi x bằng bao nhiêu, nếu biết số tiền của Dũng :

  a) Tăng 10 nghìn đồng

  b) Giảm 2 nghìn đồng 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn