ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  • A. Có phép tịnh tiến biến mọi điểm thành chính nó.
  • B. Có phép đối xứng trục biến mọi điểm thành chính nó.
  • C. Có phép quay biến mọi điểm thành chính nó.
  • D. Có phép vị tự biến mọi điểm thành chính nó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phép đối xứng trục chỉ biến các điểm nằm trên trục đối xứng thành chính nó.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8941

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON