ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng \(d:x - y + 1 = 0.\) Ảnh của d qua phép đối xứng trục hoành là đường thẳng có phương trình:

  • A. \(x + y + 1 = 0\)
  • B. \(x - y - 1 = 0\)
  • C. \(x + y - 1 = 0\)
  • D. \(x + y + 2 = 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Lấy điểm M(x;y), điểm đối xứng với M qua trục hoành là M’(x;-y).

  Vậy ảnh của d qua phép đối xứng trục hoành là: \(x + y + 1 = 0.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8943

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON