ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy, cho parabol \((P):y = {x^2} + 1\) và điểm I(1;1). Ảnh của (P) qua phép đối xứng tâm I là parapol (P) có phương trình:

  • A. \(y =  - {x^2} + 1\)
  • B. \(y =  - {x^2} + 4x - 3\)                                      
  • C. \(y =  - {x^2} + 4x + 3\)     
  • D. \(y =  - {x^2} - 4x - 3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vọi mọi điểm M(x;y), gọi M’(x’;y’) là điểm đối xứng với M qua I ta có I là trung điểm của MM’.

  Suy ra: \(\left\{ \begin{array}{l}{x_I} = \frac{{x + x'}}{2}\\{y_I} = \frac{{y + y'}}{2}\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x' = 2 - x\\y' = 2 - y\end{array} \right. \Rightarrow M'(2 - x;2 - y).\)

  Vậy phương trình ảnh của (P) là:

  \(2 - y = {(2 - x)^2} + 1 \Leftrightarrow 2 - y = 4 - 4x + {x^2} + 1 \Leftrightarrow y =  - {x^2} + 4x - 3.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8945

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF