ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình \(3x + y + 1 = 0.\) Ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow u  = \left( {2;1} \right)\) là đường thẳng có phương trình:

  • A. \(3x + y - 6 = 0\)     
  • B. \(3x + y + 6 = 0\)
  • C. \(3x - y - 6 = 0\)      
  • D. \(3x - y + 6 = 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi M’(x’;y’) là ảnh của điểm M(x;y) qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow u  = \left( {2;1} \right)\)

  Ta có: \(\overrightarrow {MM'}  = \overrightarrow u  \Rightarrow M'(2 - x;2 - y)\)

  Vậy phương trình của (P’) là: \(2 - y = {(2 - x)^2} + 1 \Leftrightarrow 2 - y = 4 - 4x + {x^2} + 1 \Leftrightarrow y =  - {x^2} + 4x - 3.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8946

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON