YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 33 SGK Tin học 8

Giải bài 5 tr 33 sách GK Tin học lớp 8

Hãy liệt kê các lỗi nếu có trong chương trình dưới đây và sửa lại cho đúng:

Var a, b := Integer;

Const  c := 3;

Begin

         a: = 200       

         b : = a / c ;

         Write (b);

Readln;

End.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Sửa lại chương trình trên cho đúng:

Var a, b : Integer;

Const  c =3;

Begin

         a: = 200;

         b : = a / c ;

         Write (b);

Readln;

End.

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 33 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON