YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 33 SGK Tin học 8

Giải bài 6 tr 33 sách GK Tin học lớp 8

Hãy cho biết kiểu dữ liệu của các biến cần khai báo dùng để viết chương trình để giải bài toán dưới đây:

a) Tìm diện tích S của hình tam giác với độ dài một cạnh a và chiều cao tương ứng h (a và h là các số tự nhiên được nhập từ bàn phím).

b) Tính kết quả C của phép chia lấy phần nguyên và kết quả d của phép chia lấy phần dư của 2 số nguyên a và b

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

a) Var  a , h, S: Real;

b) Var  C , d, a, b: Integer;

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 33 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON