YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 33 SGK Tin học 8

Giải bài 4 tr 33 sách GK Tin học lớp 8

Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?

a) Var  Tb:Real;

b) Var  4Hs:Integer;

c) Const  x:Real;

d) Var  R=30; 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

a) Var  Tb:Real; Đúng

b) Var  4Hs:Integer; Sai, vì tên biến không hợp lệ( tên biến bắt đầu bằng số)

c) Const  x:Real; Sai, vì từ khoá khai báo biến không hợp lệ( thay bằng Var)

d) Var  R=30; Sai, vì R = 30 là khai báo hằng

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 33 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON