YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 33 SGK Tin học 8

Giải bài 2 tr 33 sách GK Tin học lớp 8

Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng. Cho một vài ví dụ về khai báo biến và hằng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Sự khác nhau giữa biến và hằng:

Biến Hằng

Giá trị của biến có thể thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình
Biến được khai báo bằng từ khóa Var

Ví dụ: Var  a,b : integer;

Giá trị của hằng được giữ nguyên trong suốt quá trình thực hiện chương trình
Hằng được khai báo bằng từ khóa Const

Ví dụ: Const  pi = 3.14;

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 33 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF