RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 33 SGK Tin học 8

Giải bài 2 tr 33 sách GK Tin học lớp 8

Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng. Cho một vài ví dụ về khai báo biến và hằng.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Sự khác nhau giữa biến và hằng:

Biến Hằng

Giá trị của biến có thể thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình
Biến được khai báo bằng từ khóa Var

Ví dụ: Var  a,b : integer;

Giá trị của hằng được giữ nguyên trong suốt quá trình thực hiện chương trình
Hằng được khai báo bằng từ khóa Const

Ví dụ: Const  pi = 3.14;

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 33 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)