Viết biểu thức Pascal?

bởi Đặng Thùy Trang 02/01/2019

VIẾT CÁC BIỂU THỨC SAU DƯỚI DẠNG KÍ HIỆU TRONG NGÔN NGỮ PASCAL

a) 5x + 2x - 8x + 15

b) \frac{(a + c)h}{2}

c) \frac{2a^{2} + 2c^{2} - a}{4}

d) b- 4ac

e) 1038 

f) - 10-38

h) ( |x| - 1)

i) \frac{ - b +\gamma d}{2a}

 

Câu trả lời (2)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan