ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 76 SGK Tin học 7

Giải bài 4 tr 76 sách GK Tin học lớp 7

Với các thao tác lọc đã học, em có thể lọc đồng thời các bạn có điểm 10 và điểm 6 môn Tin học được không?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Với các thao tác lọc đã học, ta không thể lọc đồng thời các bạn có điểm 10 và điểm 6 môn Tin học. Vì khi thực hiện thao tác lọc thông thường, ta chỉ có thể chọn được một giá trị dữ liệu để lọc.

-- Mod Tin Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 76 SGK Tin học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1